Stöd den palestinska motståndskampen på dess egna villkor

Uttalande antaget på Kommunistiska Partiets 20:e kongress

2024-01-05

I tre månader har den israeliska krigsmakten låtit sina bomber falla över Gazaremsan. De civila offren, såväl dödade som skadade, ligger på historiskt höga nivåer. Detta för att västvärldens ledare tittar bort och backar upp den israeliska folkmördar- och fördrivarstaten.
Omvärldens och folkmajoritetens dom är dock hård och den omfattande och väx- ande palestinasolidariteten runt om i världen är nödvändig. Trycket underifrån på de egna politikerna och på den rasistiska staten Israel är vägen fram för att kriget mot palestinierna ska stoppas och det palestinska folket ska få tillbaka sina rättigheter och sitt land.

Bland alla solidaritetsaktioner och paroller är kravet på att isolera och bojkotta Israel det viktigaste och mest kraftfulla. Allt ekonomiskt, politiskt, militärt, kulturellt och idrottsligt utbyte med Israel måste upphöra tills dess att ockupationen av Palestina upphört.
Kommunistiska Partiets 20:e kongress uttalar sitt fulla stöd för det palestinska folkets kamp och uppmanar till ett omfattande stöd till motståndskampen som måste få föras på det palestinska folkets egna villkor.

Vi uppmanar Sveriges riksdag, regioner och kommuner att ställa sig bakom kravet på att införa sanktioner mot apartheidstaten Israel och bojkotta landet på samma sätt som det framgångsrika bojkottarbetet fördes under 1980-talet mot det rasistiska Sydafrika.
Att inte agera och att titta bort är att vara medskyldig till de fasansfulla illdåd och brott mot mänskligheten som just nu utspelar sig i Palestina.

• Isolera och bojkotta Israel
• Allt stöd till den palestinska motståndskampen