Kommunistiska Partiets 20:e kongress

2024-01-03

På torsdagen den 4 januari inleds Kommunistiska Partiets 20:e kongress på Marx-Engelshuset i Göteborg. Runt 200 delegater, åhörare och såväl nationella som internationella gäster kommer att vara på plats.

– Det är en viktig kongress för Kommunistiska Partiet som sker i en omvälvande och farlig tid. Nu mer än någonsin behövs ett parti som tar ställning för fred och rättvisa, mot Natos krigspolitik och mot Israels ockupation och terror mot Palestina, säger K:s partiordförande Povel Johansson.

– Det behövs också ett parti som står upp för välfärden och arbetares rättigheter, när de gamla så kallade arbetarpartierna sviker. Vi märker också ett ökat intresse för partiet, inte minst bland unga som är besvikna på Vänsterpartiet.

Kongressen kommer att behandla motioner om partiets program och stadgar, bland annat om partiets arbete för att väcka opinion mot Nato. Dessutom väljs en ny partistyrelse, som i sin tur väljer en partiordförande.

– Jag hoppas att jag får medlemmarnas förtroende för att sitta i partiledningen även nästa kongressperiod, säger Povel Johansson, som vid sidan av sitt uppdrag som partiordförande också arbetar som lokförare.

Partiet har avdelningar på ett 30-tal orter i Sverige och har två mandat i Lysekils kommunfullmäktige.

Kongressen beräknas pågå under tre dagar och avslutas med en kongressfest i Göteborg.