Kommunisternas skriftserie

Nu lanserar vi en ny skriftserie på temat "för en levande och läraktig socialism". Syftet med skriftserien är att behandla den klassmedvetna arbetarrörelsens historiska erfarenheter och de samtida och framtida utmaningar som Sverige och världen står inför. Skriftserien finns som nedladdningsbara PDF-dokument, men går också att beställa i vår webbutik.

Framsida. Författare: Bertil Kilner. Rubrik: Den katastrofala kapitalismen
1. Bertil Kilner

Den katastrofala kapitalismen – Finanskris, massarbetslöshet och hotande storkrig

PDF-dokument
Beställ i webbutiken

Framsida. Författare: Robert Mathiasson. Rubrik: Fienden finns på hemmaplan
2. Robert Mathiasson

Fienden finns på hemmaplan – Om vad antiimperialismens 100-åriga historia kan lära oss om vår tids avgörande frågor

PDF-dokument
Beställ i webbutiken

Framsida. Författare: Lars Rothelius. Rubrik: Därför finns EU och EMU
3. Lars Rothelius

Därför finns EU och EMU – Den nuvarande krisen är ingen tillfällighet

PDF-dokument
Beställ i webbutiken

Framsida. Författare: Johan Wiman. Rubrik: Sanningen bakom TTIP
4. Johan Wiman & Pär Johansson

Sanningen bakom TTIP – Den finansiella kartan ritas om

PDF-dokument
Beställ i webbutiken

Framsida. Författare: Jenny Tedjeza. Rubrik: Dela föräldraledigheten!
5. Jenny Tedjeza

Dela föräldraledigheten! – Strukturerna måste brytas

PDF-dokument
Beställ i webbutiken

Framsida. Författare: Lisa Engström. Rubrik: Marxismen och familjen
6. Lisa Engström

Marxismen och familjen – En frizon från kommersialism eller en spelplats för patriarkatet?

PDF-dokument
Beställ i webbutiken

Framsida. Författare: Anders Carlsson. Rubrik: Om socialismens demokratiska erfarenheter
7. Anders Carlsson

Om socialismens demokratiska erfarenheter

PDF-dokument
Beställ i webbutiken

Framsida. Författare: Robert Mathiasson. Rubrik: Till marxismens försvar
8. Robert Mathiasson

Till marxismens försvar – Därför är den revolutionära filosofin mer aktuell än någonsin

PDF-dokument
Beställ i webbutiken

Framsida. Författare: Anders Carlsson & Pär Johansson. Rubrik: Från allmännytta till egennytta - den sociala bostadspolitikens haveri
9. Anders Carlsson & Pär Johansson

Från allmännytta till egennytta - den sociala bostadspolitikens haveri

PDF-dokument
Beställ i webbutiken

Framsida. Författare: Elsa-Lena Åström. Rubrik: Klimatkrisen är en systemkris
10. Elsa-Lena Åström

Klimatkrisen är en systemkris

PDF-dokument
Beställ i webbutiken

Framsida. Författare: Patrik Paulov. Rubrik: Terrorismens framväxt i Syrien
11.Patrik Paulov

Terrorismens framväxt i Syrien

PDF-dokument
Beställ i webbutiken

Framsida. Författare: Robert Mathiasson. Rubrik: Så som det är förblir det ej
12. Robert Mathiasson

Så som det är förblir det ej

PDF-dokument
Beställ i webbutiken