Befria välfärden från marknaden

Uttalande antaget på Kommunistiska Partiets 20:e kongress

2024-01-08

Den tiondel av befolkningen som har högst inkomster fick se sina inkomster öka betydligt mer än den övriga befolkningen under 2021, konstaterar SCB.
Tillsammans med de ökande klassklyftorna slår privatiseringarna och marknadsdriften av välfärden, där även kommunalt och regionalt drivna verksamheter drivs med marknadsstyrd ekonomi, hårt och segregerande. Under pandemin blev bristerna i de privata äldreboendena tydliga, liksom hur New Public Management och med den just-in-timedriften tillintetgjort nödvändig lagerhållning.

Lagen om valfrihet, som enbart gynnar privata aktörer, ska upphävas och kommunernas resurser läggas på verksamheten. Det ska inte gå att göra profit på sjuka människor. Vård och omsorg ska ägas och drivas i offentlig regi och det är behoven som ska styra budgeten. Allt annat ökar ojämlikheten.
20 procent av barnen och eleverna i förskolor och skolor går i privata skolor. Andelen fortsätter att öka. De privatägda skolorna har höga vinstmarginaler och utarmar de kommunala skolorna, som utöver ansvaret att driva sina skolor har uppgiften att städa upp efter konkursade eller stängda privata skolor.

Det råder stor enighet om hur viktig en bra skolgång är för att hindra nyrekrytering av barn och unga till kriminella gäng. Trots denna kunskap tillåts skolor säga upp lärare och annan skolpersonal. Regeringen, liksom den tidigare regeringen, gör stor sak av att som de menar, skolan tillförts historiskt stora anslag. Det är falsk matematik och täcker inte ens kostnadsökningarna som kommer av inflationen. Politikerna ska anklagas för detta! Lika falsk som deras matematik är, är deras övriga prat och löften.
Möjligheterna till förändring finns i kampviljan hos de människor som ser hur välfärden föröds. Kommunistiska Partiet lovar att fortsätta både stödja och initiera försvar av den offentliga skolan och välfärden. Det är viktiga och avgörande frågor för arbetare, både för de som arbetar inom välfärdens yrken och de som har behov av välfärdens trygghet.

• Behov ska gå före budget!