Nyheter & kommentarer

2023-09-27

Borgarregeringens påstådda satsning på välfärden innebär 1,5 miljarder kronor mindre i generella statsbidrag jämfört med vad staten sköt till förra året. Det kan inte beskrivas på annat sätt än...

2023-09-27

Sista helgen i september samlar Kommunistiska Partiet medlemmar i arbetaryrken för att diskutera arbetet på arbetsplatserna och i facket.

2023-09-11

50 år efter kuppen i Chile behöver arbetarklassen världen över fortfarande göra upp med den nyliberala kapitalismen.

2023-08-31

Tillgången på läkemedel ska inte vara beroende av den enskildes betalningsförmåga eller föremål för privata vinstintressen. Det är dags att förstatliga läkemedelsindustrin.

Kvinna i sjukhussäng
2023-08-23

Istället för att tillsätta utredningar om statligt ansvar för vården, som bara syftar till att bereda väg för ytterligare nedskärningar, behövs kraftigt höjda generella statsbidrag för att rädda...

2023-08-21

Det är inte mer kärnkraft vi behöver utan sol, vind och vatten som ägs, drivs och hanteras av det offentliga.

2023-08-11

Regeringen vann valet på retorik om hårdare tag mot de kriminella – men vill inte göra något åt förutsättningarna för varken gängbrottsligheten eller arbetslivskriminaliteten.

Kvinna med palestinaflagga gör fredstecknet
2023-08-03

Israelerna som demonstrerar mot sin regering gör rätt – men ännu mer rätt gör palestinierna som gör motstånd mot ockupationsmakten.

2023-08-03

Det är de senaste decenniernas skattesänkningar för de rika som utarmat välfärden. Där finns det pengar att hämta.

Sidor