Nyheter & kommentarer

2024-07-09

Hade byggjobbare och hamnarbetare dragits in i striden för välfärdsarbetarnas villkor hade det varit bra för alla arbetare. Men när skråtänk och pampvälde får styra istället för klassolidaritet...

2024-07-03

Almedalsveckan visade även i år på klyftan mellan klägget och vanligt folk.

2024-06-26

Det EU-påbjudna övervakningssystemet Chat control går i linje med flera andra repressiva lagändringar på sistone som luckrar upp rättsstatens principer.

2024-06-24

Valdeltagandet i EU-valet visar att varken svenskar eller andra EU-medborgare är särskilt engagerade i låtsasparlamentet i Bryssel. Nu gäller det att arbeta för Sverige ut ur EU!

2024-06-17

DCA-avtalet innebär något helt nytt och går bortom andra militära samarbeten som Sverige haft med västmakterna. Det går till och med längre än Natomedlemskapet.

2024-05-30

Vårdförbundets krav på bättre arbetsmiljö och sänkt arbetstid är värt allt stöd. Kampen för sänkt arbetstid måste också vara ett krav på politikerna att skjuta till de resurser vården behöver....

2024-05-24

Att lokalpolitiker i Göteborg gått vidare med kravet på en kommunal bojkott av Israel är mycket postivt. Tillsammans med studentockupationerna visar det att solidaritetsrörelsen tagit stora steg...

2024-05-21

Vänsterpartiets nya program är en anpassning åt mitten, där partiet ska framstå som regeringsdugligt snarare än kampdugligt. Borta är socialism och klasskamp – liksom EU- och Nato-motstånd.

Sidor