Nyheter & kommentarer

2023-04-17

Uttalande från Kommunistiska Partiets partistyrelse.

2023-04-13

Det krävs kraftfulla ageranden från samhällets sida för att stoppa den organiserade brottsligheten men det får inte ske på bekostnad av rättsstatens principer.

2023-04-06

Skulle planerna på att skrota tågvärdarna på pendeltågen i Stockholm bli verklighet finns inget som hindrar att den utvecklingen inte sprider sig till övriga trafikbolag i landet. Resultatet...

2023-03-31

På 1 maj samlas Kommunisterna kring parollerna:

Nej till Nato
Mot Krig och Kristid
För Socialism

Fler orter och mer information läggs till efterhand.

2023-03-30

Kan politiker i Frankrike och Spanien införa olika typer av priskontroller på basmatvaror kan vi göra det i Sverige också.

2023-03-22

Uttalande från Kommunistiska Partiets partistyrelse och Revolutionär kommunistisk ungdoms centralstyrelse med anledning av riksdagens omröstning om Natolagen

2023-03-15

Regeringen fortsätter att blidka Turkiet med lagändringar – trots varningar från lagrådet. Allt för ett svenskt Natomedlemskap.

2023-03-14

På Internationella Kvinnodagen och hela den veckan arrangerade och deltog Kommunistiska Partiet på aktiviteter på ett 20-tal orter som innefattade alltifrån torgmöten, demonstrationer och...

2023-03-07

Kravet på höjda löner för kvinnor har en särskild dimension jämfört med det mer allmänna kravet på att lönerna måste upp.

2023-03-03

Här listar vi några av de aktiviteter som Kommunistiska Partiet deltar på och arrangerar runt 8 mars 2023

Sidor