Nyheter & kommentarer

2024-03-14

Runt om i Europa försöker politiker inskränka yttrandefriheten och stoppa solidaritetsyttringar med Palestina. I Sverige vill SD rent av kunna utvisa Palestinaaktivister. Det är en farlig...

2024-03-08

Att spendera miljarder på krigshets och upprustning av militären samtidigt som välfärden slaktas är ett är ett svek mot kvinnorna.

2024-03-07

Uttalande från Kommunistiska Partiet

2024-03-06

Nedan listas ställen där Kommunisterna arrangerar och deltar på aktiviteter på och ikring 8 mars – Internationella kvinnodagen

2024-02-28

Medlemmar i Kommunistiska Partiet har på flera orter tagit initiativ till förslag om kommunal bojkott av israeliska varor.

2024-02-28

Det svenska medlemskapet i Nato innebär en fullständig uppslutning bakom USA-imperialismen. Natomedlemskapet försämrar kraftigt Sveriges säkerhetsläge och utsätter vårt land för ett krigshot som...

2024-02-15

Det palestinska motståndet bekräftade återigen Palestinas centrala ställning i kampen mot imperialismen. Om detta anordnades ett möte med rubriken "Geopolitiska förändringar i spåren av Gaza" den...

2024-02-15

Regeringen vill att Sverige ska vara en del av USA:s insats Prosperity Guardian i Röda havet. Det är det här som Natomedlemskapet verkligen handlar om – att Sverige förväntas vara en aktiv del av...

Sönderbombat Gaza, oktober 2023.
2024-02-07

Regeringens beslut att stoppa stödet till Unrwa är en kollektiv bestraffning av alla palestinier. Ytterligare tusentals civila, kvinnor och barn riskerar att dö som ett direkt resultat av Sveriges...

2024-02-01

62 personer dog på arbetet förra året, men trots att de dödliga arbetsolyckorna blir allt fler föreslås inga lagändringar och inga straffskärpningar.

Sidor