Nyheter & kommentarer

2021-09-27

Sjukvården blöder ur ett antal djupa sår, alla orsakade av det marknadstänk som idag styr över vårdsektorn. Magdalena Anderssons budgetproposition kommer inte att ändra på det.

2021-09-17

Ordning och reda på arbetsmarknaden kräver att arbetskraftsimporten stoppas och att alla som arbetar i vårt land gör det under svenska kollektivavtal.

2021-09-08

En författningsdomstol skulle innebära att demokratin inskränks, när makt flyttas från folkvalda representanter till en liten grupp specialister.

2021-09-01

Brå-rapporten om invandrares överrepresentation i brottstatistiken bekräftar vad vi redan visste. Den svenska integrationspolitiken har inte varit misslyckad – den har varit obefintlig.

2021-08-24

Stefan Löfven har som statsminister och partiledare för Socialdemokraterna fortsatt den stadiga högerkurs som inneburit massarbetslöshet, nedskärningar, otrygghet och segregation.

2021-08-16

USA-imperialismens nederlag i Afghanistan visar ännu en gång att det inte går att bomba fram demokrati och civilisation.

2021-08-11

Det privata vinstintresset har skapat den påstådda cementkrisen. Därför ska riksintressen inte förvaltas av privata företag.

2021-08-05

De rika blir rikare och klimathotet ökar. Det är hög tid att införa klimatrestriktioner och produktion efter behov – inte efter privat vinstintresse.

Sidor