Nyheter & kommentarer

2020-08-06

Samtidigt som miljörörelser protesterar mot Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil har Kommunistiska Partiet tagit ställning för att Preem bör ges tillstånd till en anläggning som ska...

2020-07-31

Det var idel glada miner när EU-ledarna i förra veckan kom överens om unionens långtidsbudget och om den så kallade återhämtningsfonden. Sveriges statsminister Stefan Löfven gjorde till exempel V-...

2020-07-30

Ska arbetare inom Metall och Kommunal ta ansvar för och betala varandras löner? Ska inte kampen stå mellan lön och vinst? Det frågar sig Vera Pettersson, kvinnopolitisk sekreterare i Kommunistiska...

2020-07-24

Den politiska sommarstiltjen inbjuder till desperata utspel från partier som ligger risigt till i opinionsmätningarna. Som Liberalerna.

2020-07-22

Tidigt tisdag morgon kom EU-ledarna överens om långtidsbudgeten för 2021-2027 och den så kallade återhämtningsfonden, i ord beskriven som ett sätt att solidariskt parera coronakrisens konsekvenser...

2020-07-21

Överenskommelsen i Bryssel om EU:s långtidsbudget är en stor skandal.

2020-07-15

Visst behöver anställningstryggheten och Las reformeras, men inte försämras.

2020-07-15

Hur ska en individualiserad och konkurrerande värld fördela begränsade doser vaccin på ett solidariskt sätt? Hur ska vaccinet kunna fördelas utifrån behov och inte utifrån ett vinstintresse?

2020-07-13

Vilka är riskgrupperna i förhållande till coronaviruset? Två nya studier visar att arbetargrupper tillhör de som drabbas hårdast av viruset.

2020-07-13

Trots det otvetydiga beslutet i folkomröstningen 1980 har svensk energipolitik inte ställt om till elproduktion utan kärnkraft.

Sidor