Malmöinitiativ för Israelbojkott

Medlemmar i Kommunistiska Partiet har på flera orter tagit initiativ till förslag om kommunal bojkott av israeliska varor.

2024-02-28

Medlemmar i Kommunistiska Partiet har på flera orter skrivit medborgarförslag om kommunal bojkott av Israel (det går ofta inte att skicka förslag i partiers eller föreningars namn, endast som enskild kommuninvånare).

– Oberoende om det är lönt eller inte så tycker jag att det är bra att skicka in så många olika initiativ som möjligt i frågan, säger Johan Börnå-Lindén från Kommunisterna i Malmö, som nyligen skickade in ett i sitt namn.

Enligt reglerna behöver förslaget få 100 underskrifter innan det tas upp i kommunfullmäktige. Det visade sig inte vara ett problem.

– Jag hann inte ens be folk att skriva under innan det hade nått antalet och de skickade vidare initiativet till en nämnd som ska ta beslut. Det sätter ju press på de som tar besluten.

– Godkänns det inte så skriver jag bara om det lite och skickar in igen och nekar de igen så får någon annan kamrat ur partiavdelningen skicka in det i sitt namn helt enkelt.