K motionerar om att hissa den palestinska flaggan i Lysekil

2024-01-25

Kommunistiska Partiet i Lysekil har lämnat in en motion i kommunfullmäktige om att hissa Palestinas flagga i kommunen som en sympatiåtgärd med det palestinska folket i samband med ockupationsmakten Israels terrorbombningar. Detta efter att kommunen beslutat att det är kommunfullmäktige – inte tjänstemän – som ska avgöra vilka flaggor som hissas på kommunens flaggstänger.

På decembermötet 2023 beslutade Lysekils kommunfullmäktige om nya riktlinjer för flaggning på kommunala flaggstänger. Skälet till en kompletterande skrivning var att Ukrainas flagga, med anledning av kriget mellan Ryssland och Ukraina, tidigare hissats på kommunens flaggstänger:

”För att kunna möta upp för oväntade situationer och händelser som till exempel när önskemål fanns att hissa den ukrainska flaggan som en sympatiåtgärd med det ukrainska folket i samband med Rysslands storskaliga angrepp, föreslår förvaltningen följande tillägg; Flaggning med flaggor utöver de tillåtna kan göras vid tillfällen där det föreligger särskilda skäl eller på annat sätt vore ändamålsenligt eller lämpligt. Detta efter beslut av kommunens administrativa chef.”

Formuleringen om att ”kommunens administrativa chef” skulle avgöra vilka flaggor som var lämpliga att hissa gick Kommunistiska Partiet bestämt emot. Att delegera frågan till en enskild tjänsteman är att medvetet avpolitisera frågan, menade Kommunisterna.
En politisk solidaritetshandling måste behandlas av en politisk instans. Kommunisternas motförslag var att kommunfullmäktige ska avgöra vilka flaggor, och på vilka grunder, dessa skall hissas på kommunens flaggstänger.
Frågan om beslutsgången avgjordes genom omröstning där K:s förslag vann med god marginal och blev fullmäktiges beslut. 23 röster för förslaget och 5 avstod att rösta. Bara Vänsterpartiets två representanter röstade nej.

I och med beslutet om att solidaritetshandlingar av detta slag kommer att avgöras i kommunfullmäktige har K, i solidaritet med Palestina, lämnat in en motion i frågan om att hissa den palestinska flaggan:

Motion om att hissa den Palestinska flaggan i Lysekils kommun

Just i detta nu, pågår utrotnings- och utsvältningskrig i det av Israel ockuperade Gaza. Fler än 20.000 civila, många av dem barn, har dödats och hundratusentals är allvarligt skadade. Svält och sjukdom grasserar i de överfulla flyktinglägren.
Apartheidstaten Israels uppenbara militära strategi, är att med urskillningslös flygbombning, och ödeläggelse av infrastrukturen, fördriva resten av det palestinska folket ut i öknen eller till något grannland, eller i döden.
En liten, men symboliskt viktig handling från oss politiker i Lysekils kommun är att visa vår sympati med ett ockuperat och krigshärjat folk.
Vi föreslår att kommunfullmäktige tar beslut om att: Hissa den palestinska flaggan som en sympatiåtgärd med det palestinska folket i samband med ockupationsmakten Israels storskaliga terrorbombning och etniska rensning av palestinier på Gaza och Västbanken.
(skrivningen ovan är liktydigt med fullmäktigebeslutet, där Ukraina är utbytt mot Palestina och Ryssland utbytt mot Israel)

Yngve Berlin, Kommunistiska Partiet
Britt-Marie Kjellgren, Kommunistiska Partiet.