”Kasta inte bort din röst på fjäsk för överklassen”

Rösta på Norrköpings rödaste röst

2014-08-27

Alla vi som strävar efter vänsterpolitik måste slå hål på myten att vi nått slutstationen. Det är inte framtidstro och förnyelse att acceptera mer marknad och mer kapitalism. Riktig förnyelse är att tänka bortom kapitalismen.

– Politiken idag är bara förvaltning av en alltmer girig kapitalism, utan plats för alternativa lösningar och helt utan tankar om något annat och bättre, säger Elsa Carmona, fabriksarbetare och sjättenamn.

Den 14 september är Kommunistiska Partiet det enda alternativet mot det gråa förvaltande.

– En röst på oss kommunister är en uppmaning till ett verkligt systemskifte. En röst på ett parti som aldrig fjäskar för överklassen, och inte har andra lojaliteter än de till arbetare och vanligt folk. Det är motsatsen till en bortkastad röst, påpekar Kalle Kylensjö, kock och förstanamn på valsedeln.

Som arbetarparti sätter Kommunisterna arbetarrätten först i alla lägen. Inte minst måste pressen på löner och anställningsförhållanden, som blir allt mer kännbar för alla olika arbetargrupper, bekämpas.

– Vi behöver trygga för arbetarklassen istället för säkra vinster åt kapitalisterna, menar Matti Kerkelä, snickare och andranamn på valsedeln. Därför kräver vi att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige och ett förbjud mot arbetskraftsimport och bemanningsföretag.

– På samma sätt måste budgetslaveriet i offentlig sektor brytas och välfärdsarbetarnas rätt till sammanhållen heltid måste gå före politikernas krav på överskott, säger Rane Torjusen, förskollärare och femtenamn. Arbetarklassen har gemensamma intressen oavsett om vi jobbar på byggen, skolor eller sjukhus.

Kommunistiska Partiet kräver även höjda arbetarlöner – mest till de som har minst.

– Framförallt behöver lönerna höjas kraftigt inom vård och omsorg, betonar Rune Persson, snickare och elva på listan.

– Kapitalismen är ett odugligt system där marknadskrafternas frihet blir människors ökade ofrihet och överklassens rikedomar blir tilltagande fattigdom i samhället, säger Johan Zimmerman, anläggningsarbetare och Kommunisternas fjärdenamn.

– Det viktigaste valet du kan göra är att organisera dig. Vi kommunister arbetar i klassisk folkrörelsetradition med en bred verksamhet. Förutom politiskt och fackligt arbete sysslar vi med bildningsverksamhet och ordnar kulturella aktiviteter. Vi hoppas att du vill komma med oss och kämpa för en bättre framtid, avslutar Kalle Kylensjö.