15:e kongressen

Kommunistiska Partiet genomförde sin femtonde kongress 3-5 januari 2008.

Partikongressen antog ett antal uttalanden i aktuella samhällsfrågor och de uttrycker partiets uppfattning i dessa frågor. Samtliga uttalanden antogs enhälligt av kongressen.

Uttalanden

Rädda planeten - avskaffa kapitalismen!

FN:s klimatmöte på Bali omgärdades av stora ord och stolta visioner. Men slutade i ett tamt dokument med till intet förpliktande löften. Så blir det när bovarna skall utreda brotten och själva agera domare. För det är kapitalismen som hotar vår planet och det är det kapitalistiska systemet som bör ställas inför rätta.

Det finns förmenta socialister som inför klimatförändringarna ger upp tanken på en grundläggande samhällsförändring för att istället sätta sig i knät på storföretagen och deras politiska språkrör. Klimatet görs till en fråga över och bortom klasskampen.
Läs mer...


Stoppa högern!

Under sitt första år vid makten har högerregeringen hämningslöst forcerat det marknadsliberala systemskiftet. Arbetslösa och sjuka jagas samtidigt som de allra rikaste premieras med skattesänkningar och riktade skattesubventioner. Det är en djupt orättvis politik som dramatiskt ökat redan stora klassklyftor i Sverige. Fullt medvetet. Högern vill skapa en låglönesektor av överklassnära tjänster, där arbetskraft som kapitalismen inte har behov av bjuds ut som tjänstefolk åt en överklass som skall bada i ännu mer pengar.
Läs mer...


Låt folket säga sitt om nya EU-grundlagen!

Den nya EU-grundlagen utgör ett monument över EU-eliternas förakt för folkviljan.

Våren 2005 förkastades detta maktöverföringsdokument av folkomröstningarna i Frankrike och Holland. Men att respektera folkviljan är en främmande tanke inom EU. Därför återkommer nu det redan förkastade dokumentet i omdöpt och något ompaketerad form. Konstitutionen har blivit fördrag och en del alltför statslika benämningar har tagits bort. Men innehållet är detsamma.
Läs mer...


Återupprätta enhetsskolan!

Skolans mål är att ge eleverna de baskunskaper som behövs för att de ska fungera som arbetare och tjänstemän i kapitalisternas företag och som medborgare i det moderna kapitalistiska samhället. Skolan ska också sortera fram framtidens ledare och funktionärer i stat och näringsliv.
Läs mer...


Stärk solidariteten med Kuba och Venezuela!

USA har under de senaste tre åren trappat upp sina angrepp på det socialistiska Kuba. Inte nog med att Bushadministrationen lagt fram en konkret plan för att att förvandla Kuba till en amerikansk lydstat. USA har till och med bestämt att ”övergångsguvernören” Caleb McCarry ska leda Kuba efter att socialismen krossats.
Läs mer...


Försvara strejkrätten!

Från första stund har EU-motståndet hävdat att EU utgör ett hot mot de svenska fackföreningarna och den strejkrätt som är grunden för all facklig kamp. EU-anhängarna med LO-toppen i spetsen har hävdat motsatsen. Med domen i Vaxholmsfallet står det klart att EU-motståndet hade rätt.
Läs mer...


Ingen fred utan rättvisa för palestinierna

Under den så kallade givarkonferensen i Annapolis offentliggjorde kolonialstaten Israel planer att bygga trehundra nya hus i bosättningen Har Homa, ett nybyggarsamhälle på ockuperat territorium mellan Jerusalem och Betlehem. Byggnationen är ett led i att fullborda inringningen av Östra Jerusalem, och skall ses som en signal om fortsatt utbyggnad av israeliska bosättarsamhällen. Utbyggnaden visar att Israel inte har några som helst planer att stoppa sin kriminella ockupationspolitik.
Läs mer...


Upplös Nordic Battle Group

Våren 2008 står den imperialistiska insatsstyrkan Nordic Battle Group redo till strid, rustad med bland annat JAS-plan och enligt sitt eget valspråk ”beredd till allt”.

Nordic Battle Group utgör en del av EU:s militära rustning, men insatsstyrkan leds av Sverige och huvuddelen av dess soldater och material kommer från Sverige. Detta ger Nordic Battle Group dess fulla betydelse. Insatsstyrkan utgör inte bara en del av EU:s militarism, utan också av Sveriges. Den svenska krigsmaktens uppgift är inte längre att försvara landets territorium, invasionsförsvaret är dött och begravet av en enig riksdag. Istället har vi begåvats med ett sk insatsförsvar, vilket är en förskönande omskrivning för en krigsmakt som ställts om för imperialistiska krigsinsatser varhelst EU, och där bakom USA och Nato, behöver den.
Läs mer...