Stärk solidariteten med Kuba och Venezuela!

Uttalande antaget på Kommunistiska Partiets 15:e kongress 3-5 januari 2008.

2009-10-08

USA har under de senaste tre åren trappat upp sina angrepp på det socialistiska Kuba. Inte nog med att Bushadministrationen lagt fram en konkret plan för att att förvandla Kuba till en amerikansk lydstat. USA har till och med bestämt att ”övergångsguvernören” Caleb McCarry ska leda Kuba efter att socialismen krossats.

I april 2007 besökte ”Ståthållaren” Caleb McCarry Sverige, inbjuden av riksdagens utrikesskott. Vilket bara är ett av flera exempel på hur Sveriges styrande sluter upp i de fientliga handlingarna mot Kuba.

Men det kubanska folket vägrar att böja sig, precis som det gjort i snart femtio år. Faktum är att utvecklingen de senaste åren stärkt Kuba och den kubanska revolutionen.

För det första har USA blivit allt mer isolerat i sitt sabotage av Kubas ekonomi, vilket kostar det lilla landet mångmiljardbelopp varje år. I den senaste omröstningen i FN:s generalförsamling fördömdes USA:s kriminella blockad av 184 länder. Bara tre länder röstade med supermakten.

För det andra har vänsterns valframgångar i Latinamerika gynnat Kuba. Ökad handel och ökat samarbete har stärkt den kubanska ekonomin och förbättrat levnadsförhållandena.

Men också miljontals fattiga latinamerikaner har dragit nytta av närmandet till Kuba. Över hela Latinamerika arbetar tiotusentals kubanska läkare och lärare, som erbjuder gratis vård och utbildning till behövande.

Venezuela, som är det land som samarbetar tätast med Kuba, har gått i spetsen för vänstervågen i Latinamerika. Lärdomarna av överhetens kuppförsök och sabotage har radikaliserat den venezuelanska revolutionen. 2005 förklarade landets ledning att den inte längre tror på möjligheten att skapa demokrati och rättvisa inom det kapitalistiska systemets ramar och att lösningen är att bygga socialismen.

Viktiga steg har tagits i socialistisk riktning, som skapandet av nya organ för folkmakt och ökad demokratisk kontroll över ekonomin. Men mycket mer återstår innan ett systemskifte är genomfört.

Att socialismen förts upp på dagordningen har fått den USA-stödda högeroppositionen att kraftsamla. Under höstens folkomröstningskampanj kombinerades massiv propaganda i medierna med våldsamma protester.

Rädslan för radikaliseringen i Venezuela märks även i omvärlden. I Sverige sprids den venezuelanska högeroppositionens förvridna verklighetsbeskrivning vidare av svenska medier och politiker, inklusive utrikesminister Carl Bildt.

Kommunistiska Partiets femtonde kongress uttrycker sin obrottsliga solidaritet med det socialistiska Kuba och det revolutionära Venezuela. I en värld som domineras av imperialismens utsugning, krig och förtryck ger vänsterutvecklingen i Latinamerika hopp om ett alternativ. Kuba och Venezuela visar att en annan värld är möjlig. Inför det växande hotet från reaktionära krafter behöver dessa länder allt stöd från progressiva krafter världen över.

Leve det socialistiska Kuba!
Allt stöd till det revolutionära Venezuela!