Ingen fred utan rättvisa för palestinierna

Uttalande antaget på Kommunistiska Partiets 15:e kongress 3-5 januari 2008.

2008-01-05

Under den så kallade givarkonferensen i Annapolis offentliggjorde kolonialstaten Israel planer att bygga trehundra nya hus i bosättningen Har Homa, ett nybyggarsamhälle på ockuperat territorium mellan Jerusalem och Betlehem. Byggnationen är ett led i att fullborda inringningen av Östra Jerusalem, och skall ses som en signal om fortsatt utbyggnad av israeliska bosättarsamhällen. Utbyggnaden visar att Israel inte har några som helst planer att stoppa sin kriminella ockupationspolitik.

Det finns ingen stat i FN:s historia som brutit mot så många FN resolutioner som Israel. Men kolonialstaten Israel har den amerikanska imperialismens stöd och kan ostraffat fortsätta sin förtryckarpolitik mot det palestinska folket.

I Palestina genomfördes ett val i januari 2006, enligt samstämmiga bedömningar det mest demokratiska i Mellanösterns hela historia. Men enligt västvärlden röstade det palestinska folket ”fel”, så efter valet utsattes det palestinska folket för kollektiv bestraffning. Israel och västvärlden genomförde en ekonomisk blockad mot den palestinska myndigheten för att ekonomiskt svälta det palestinska folket till underkastelse. Ordsvallet från imperialismens sida kring begreppet ”demokrati” är en uppvisning i monumentalt hyckleri, sett i ljuset av hur man trampar på det palestinska valresultatet.

Nu försöker imperialismen splittra det palestinska folket genom att ge pengar till bantustanliknande områden på Västbanken, men inte till Gaza.

Det palestinska folkets liv förstörs, bosättningar byggs i oförminskad skala och en apartheidmur byggs inne på Västbanken samtidigt som Israel genomför sina mordiska flygräder mot palestinier i Gaza. De palestinska flyktingarna vägras återvända hem samtidigt som israeliska jordbruk expanderar och ekonomiska anläggningar sätts upp på stulen palestinsk mark. Israel bedriver rasism på båda sidor om gröna linjen. Hittills har inte en endaste palestinsk flykting från 1948 fått någon som helst ekonomisk kompensation för att de fördrevs från sina hem eller fått tillåtelse att återvända. Sedan kriget 1967 har över 410 000 bosättare flyttat in på de ockuperade territorierna helt i strid med fjärde Genève konventionen artikel 49 och olika FN resolutioner. Samtidig har 18 000 palestinska hem rivits av ockupanterna.

Under andra världskriget terroriststämplade Hitler allt motstånd mot nazistisk ockupation. Idag terroriststämplar västvärlden palestinska organisationer och enskilda. Men motståndskamp är inte terrorism. Motståndskamp mot den koloniala ockupationsmakten Israel är ur alla aspekter en legitim kamp.

EU:s och därmed Sveriges kryperi inför USA:s terrorlistor måste omedelbart upphöra.

Kommunistiska Partiets femtonde kongress kräver:
Bryt med Israel - erkänn Palestina!
Bojkotta Israel!
Bryt blockaden mot den folkvalda palestinska regeringen!
Avskaffa EU:s terroriststämplingar mot palestinska enskilda och organisationer!