Stoppa högern!

Uttalande antaget på Kommunistiska Partiets 15:e kongress 3-5 januari 2008.

2008-01-05

Under sitt första år vid makten har högerregeringen hämningslöst forcerat det marknadsliberala systemskiftet. Arbetslösa och sjuka jagas samtidigt som de allra rikaste premieras med skattesänkningar och riktade skattesubventioner. Det är en djupt orättvis politik som dramatiskt ökat redan stora klassklyftor i Sverige. Fullt medvetet. Högern vill skapa en låglönesektor av överklassnära tjänster, där arbetskraft som kapitalismen inte har behov av bjuds ut som tjänstefolk åt en överklass som skall bada i ännu mer pengar.

Se där det verkliga innehållet i högerns förljugna jobbpolitik. Det är inte politik som tar tillvara arbetskraftens produktiva förmåga, utan som tvärtom slösar den på att göra livet bekvämare för dem som inte arbetar.

Samtidigt driver högern på förskingringen av gemensam egendom och den lika rätt som ännu garanteras av offentlig sektor.

Statliga företag slumpas bort till det privata kapitalet. För att staten inte skall äga företag. Det handlar om förskingring och trolöshet mot huvudman, men när det är gemensam egendom som plundras så gäller inte egendomens helgd.

I välfärdssektorn säljs allt större delar av den offentliga verksamheten ut till kapitalistiska företag, som maximerar den skattefinansierade profiten genom personalnedskärningar och selektering av behov. Samtidigt urgröper skattesänkningspolitiken den offentliga sektorns resurser, vilket utgör en inteckning i ytterligare nedskärningar och i en privatisering också av finansieringen.

På sikt hotar denna politik den lika rätten inom skola, vård och omsorg. När individuell betalningsförmåga bestämmer välfärdens fördelning, så gäller inte längre den lika rätten.

Högerregeringens politik är förfärlig för alla som värnar arbete, välfärd och rättvisa. Men högerregeringen har inte monopol på högerpolitik. Det marknadsliberala systemskiftet har pågått i gott och väl ett kvarts sekel, oavsett regering. Varvid medlemskapet i den lagstadgade högerpolitikens EU gjort ont värre.

Givetvis bör högerregeringen kastas ut i valet 2010. Men ett regeringsskifte stoppar inte högerpolitiken. En socialdemokratisk återkomst till regeringsmakten saktar bara tempot i det nyliberala systemskiftet.

Kommunistiska Partiets femtonde kongress uttalar sin avsky för den orättvisans politik som högerregeringens representerar. Varvid vi med tillfredställelse konstaterar att ingen regering i modern tid rasat så mycket och så fort i opinionsstöd, som regeringen Reinfeldt. Det finns inget folkligt stöd för högerns politik.

Men vare sig opinionsmätningar eller valsedlar stoppar högern. För att stoppa högern krävs en bred folklig rörelse mot det marknadsliberala systemskiftet - för arbete, välfärd och rättvisa.

Under sitt första år har regeringen Reinfeldt mötts av allt för få och alltför tama protester. Vilket är alarmerande. Ju längre högerregeringen får hålla på utan motstånd, desto mer otyg kommer den att ställa till med. Men det är aldrig för sent att samlas till kamp för rättvisa och solidaritet.

Kommunistiska Partiets femtonde kongress uppmanar till bredast möjliga kamp mot högern och högerpolitiken - på arbetsplatser, på skolor, i fackföreningar, i folkrörelser, på gator och torg och i alla andra sammanhang där människor möts och kan agera tillsammans.

Högern kan stoppas. I gemensam kamp för rättvisa och solidaritet.