Rädda planeten - avskaffa kapitalismen!

Uttalande antaget på Kommunistiska Partiets 15:e kongress 3-5 januari 2008.

2008-01-05

FN:s klimatmöte på Bali omgärdades av stora ord och stolta visioner. Men slutade i ett tamt dokument med till intet förpliktande löften. Så blir det när bovarna skall utreda brotten och själva agera domare. För det är kapitalismen som hotar vår planet och det är det kapitalistiska systemet som bör ställas inför rätta.

Det finns förmenta socialister som inför klimatförändringarna ger upp tanken på en grundläggande samhällsförändring för att istället sätta sig i knät på storföretagen och deras politiska språkrör. Klimatet görs till en fråga över och bortom klasskampen.

Kommunistiska Partiet är av rakt motsatt uppfattning. Orsaken till klimatförändringarna finns i den kapitalistiska produktionsordningen, i marknadsekonomins profithungrande rovdrift på både människa och miljö. Därför kan en lösning aldrig sökas i samarbete och samförstånd med kapitalisterna, utan bara i kamp mot dem.

Grundfrågan är enkel. Ohämmad konkurrens och strävan efter maximal vinst skapar ett produktionssystem som ser naturen som en resurs att hämningslöst exploatera, utan hänsyn till miljökostnader och långsiktiga konsekvenser.

Detta system måste ersättas av ett som ansvarsfullt förvaltar naturresurserna så att de kan användas av såväl levande som kommande generationer. När mänskliga behov görs till produktionens drivkraft blir behovet av en hållbar miljö- och klimatutveckling dess förutsättning.

Klimathotet kallar helt enkelt inte på knäfall för kapitalismen, utan på en upptrappad kamp mot densamma.
Opportunismen i klimatfrågan blir extra tydlig i hyllandet av Al Gore. Denne representant för det amerikanska storkapitalet tillåts hålla låda i Sveriges riksdag och en enig politikerskara ger honom stående ovationer. Trots att Al Gore bakom de stora orden är en miljöbov av värsta slag.

Vad brydde sig Gore om miljön när USA bombade Jugoslavien och förstörde miljön för årtionden framöver. Med Gore som vicepresident. Var fanns miljögurun när USA använde utarmat uran i bomberna och när Nato-flyg bombade kemiska fabriker utmed floden Donau och därvid förgiftade ett av Europas sista kvarvarande och rikaste våtmarker.

Inget är så skadligt för miljön som krig. Varvid krigsanstiftaren Gore bara framstår som en hycklare när han idag kommer med ljummen kritik mot George W Bush och hans förbrytarregim. Gore hade makt att stoppa ett krig eller i vart fall att stoppa de värsta uttrycken för det. Men han gjorde det inte. För att han gav företräde åt imperialistisk makt och profit. Ge oss fler sådan klimatkämpar och klimatkampen är förlorad!

Miljardären Al Gore skall nu tilldelas Göteborgs miljöpris på en miljon kronor, att läggas till det nobelpris han redan fått. Det är skandalöst, inte bara för att kommunala skattepengar bör gå till att rusta upp offentlig verksamhet, utan också och fastmer för att de nu slösas på en amerikansk miljardär med direkt ansvar för det klimathot han idag gjort till privat och mycket lönsam business.

På plats i Göteborg riktar Kommunistiska Partiets femtonde kongress anklagelsens finger mot kommunens makthavare. Ni borde skämmas! För att ni slösar kommuninvånarnas pengar på en humbug.

Kampen mot klimathotet står inte över klasskampen. I klimatkampen är det tvärtom extra nödvändigt att rikta slagen mot den imperialistiska världsordningen och mot det kapitalistiska systemet.

Ansvar måste utkrävas av den rika världen och av de multinationella storföretagen. Att kräva att utvecklingsländer ska avstå utveckling för att hålla nere de ackumulerade utsläpp som den rika världen bär ansvaret för är bara en ny form av kolonialism.

Kampen måste föras kollektivt och med systemförändringar som mål. Visst kan vi som individer leva mer miljömedvetet. Men för hållbar förändring krävs samhällsplanering. Bygg ut kollektivtrafiken och gör den billigare! Flytta jobben och servicen till människorna! Stoppa de onödiga transporter som följer i den ohämmade marknadsliberalismens och profitmaximeringens spår.

Den kapitalistiska lösningen är att sätta en prislapp på miljöutsläpp. Storföretagen och de rika skall genom bland annat utsläppsrättigheter kunna köpa sig fria från ansvar, medan de fattiga skall tvingas avstå från att till exempel köra bil. Det är inte bara en orättvis utan också en illusorisk lösning. Stöten måste sättas in mot det exploaterande sätt att leva som är kapitalismens kännemärke och som dess främsta representanter är sinnebilden av.

Vi kommunister tror på människans möjligheter! Framtidspessimismen överlämnar vi till den borgarklass som inte ser någon framtid bortom sig själv. Det går att tillförsäkra alla människor på jorden ett rikt materiellt, socialt och kulturellt liv utan att stjäla från framtida generationer. Men fortsatt och hållbar utveckling kräver jämlik fördelning av och ett målmedvetet ansvarstagande av de resurser det mänskliga arbetet och naturen tillsammans bjuder.

Kommunistiska Partiets femtonde kongress tar klimathotet på allvar. Just därför stämmer vi inte in i hyllningskören för hycklaren Al Gore, som försöker inbilla oss och andra att det går att rädda planeten genom att rädda det produktionssystem som hotar den.
Vi säger tvärtom:

Rädda planeten - avskaffa kapitalismen!