Därför ska du inte rösta i EU-valet!

Politiken är inskriven i EU:s grundlagar. Den kan inte ändras oavsett hur svenska folket röstar i EU-valet. Det enda din röst leder till är ökat valdeltagande, vilket EU-eliten använder som bevis för att det finns folklig legitimitet bakom Brysselmakten.

Det finns bättre saker att göra den 26 maj än att agera röstboskap åt Bryssel. I samtliga EU-val hittills har en stor majoritet av arbetare och folket utanför EU-positiva storstadskärnor valt att bojkotta valet. Det bästa för svenska folket och Sverige vore att lämna EU! Genom att strunta i valet 26 maj visar du att du är mot EU och Brysselmakt.

Tio skäl att inte rösta i EU-valet

 1. EU-avgiften
  Den svenska EU-avgiften väntas enligt regeringens prognos uppgå till 54 miljarder år 2021. Det är mer än en fördubbling sedan 2017. Och det är mer pengar än vad riksdagen lägger på polis och rättsväsende.
 2. Korruption
  EU flyttar makten till Bryssel. Politiker blir miljonärer på sitt uppdrag. Den politiska och ekonomiska eliten smälter samman. Demokrati ersätts med expertvälde, byråkrati och en lobbyism som garanterar näringslivets intressen.
 3. Likriktad politik
  I skuggan av Bryssel blir alla katter grå. Oavsett vem som sitter i regeringen är politiken densamma. EU:s budgetdisciplin och överskottsmål ökar klassklyftorna. Skillnaderna mellan storstad och landsbygd växer i samma takt som de mellan rika och fattiga stadsdelar i våra städer.
 4. Knark och vapen
  Gangstergängens knarkkrig fortsätter att skörda liv så länge inflödet av knark och vapen tillåts pågå eftersom EU-medlemskapet har raserat det svenska gränsskyddet.
 5. Privatisering och välfärdsslakt
  EU-fördragens regler driver på privatisering av välfärd, kollektivtrafik och infrastruktur.
 6. Lönedumpning
  Den fria rörligheten inom EU har inneburit okontrollerad arbetskraftsimport och press nedåt på löner och arbetsvillkor.
 7. Militarism
  EU har ambitionen att hävda sig globalt även med militära medel. I december 2017 beslöt Sveriges riksdag om anslutning till det ökade militär-politiska samarbetet inom EU.
 8. Död på jobbet
  Dagens arbetsliv präglas direkt och indirekt av EU. Osund konkurrens, fusk vid upphandlingar, stress, försvagade fack och otydliga regler har lett till sämre arbetsmiljö och fler olyckor.
 9. Mat för marknaden, inte människorna
  Över hälften av vår mat importeras. Makten över folkförsörjning och livsmedelsproduktion finns inte längre i Sverige. Istället styr EU:s marknadsdrivna jordbrukspolitik. Det ger mer kemikalier i maten, sämre djurhållning, onödiga transporter och ökade administrativa kostnader.
 10. Bostadsbrist och marknadshyror
  När den sociala bostadspolitiken avvecklats har lagarna utformats för att inte strida mot EU:s konkurrens- och statsstödsregler. Ansvaret för bostadsfinansiering har flyttats från staten till hushållen.