USA:s världsherravälde

USA:s alla krig, kupper, bombningar, ockupationer, blockader, desinformationskampanjer och likvideringar har genomförts under ett bombardemang av fraser som ”frihet”, ”civilisation”, ”västerländska värden”, ”demokrati” och ”mänskliga rättigheter”. Sedermera har i imperiets fikonspråk tillkommit ”humanitär intervention” och begreppet ”förebyggande anfall”.

2010-10-04

Man ger sig rätten att bomba, anfalla och ockupera länder som i framtiden kan tänkas föra en från USA oberoende politik.

Men drivkraften i amerikansk utrikespolitik har inte ett dugg med frihet och demokrati att göra utan är till för att göra världen tillgänglig för amerikanska bolag. USA vill förhindra uppkomsten av varje makt som kan utmana den amerikanska hegemonin och USA vill krossa varje samhällsmodell som kan utgöra ett alternativ till den amerikanska kapitalismen. Samtidigt vill Bush utvidga detta herradöme världen över.

Korstågsretorik
All denna politik har genom årtionden dolts bakom en korstågsretorik om kamp mot kommunism, terrorism eller islamsk fundamentalism, allteftersom det passar.
Det är det som det handlar om; USA-imperiets strävan efter världsherravälde.

Det finns ingen imperialism i historien som haft och har ett sådant genomgripande och globalt geopolitiskt inflytande som den amerikanska imperialismen har. Brittiska imperiets maktposition var på sin höjdpunkt inget mot det nuvarande USA-imperiets. Detta trots budgetproblem och andra uppåtstigande makter som sätter käppar i hjulet för USA.

Genom att hela block och länder, som EU, Japan och Australien, frivilligt underordnar sig imperiet i det gemensamma borgerliga intresset så tillför dessa länder ekonomiska och militära resurser till USA:s världsomspännande imperium. USA:s makt är större än vad dess egna resurser medger.

Trots det officiella Tysklands motstånd mot Irakkriget och trots att miljontals tyskar var ute på gatorna och demonstrerade mot det kommande Irakkriget så kunde på så vis USA ändå utan några som helst svårigheter använda alla sina militära baser i Tyskland som av-stamp och logistiskt stöd för aggressionen mot Irak.
USA-imperiet kunde till och med beordra ett land som Mongoliet att sända trupp till Irak, trots att landet ligger insprängt mellan Ryssland och Kina.

Sveriges roll
Vårt eget land Sverige sänder villigt trupp till USA:s Afghanistankrig, och alla insatta vet att USA är den stora påskyndaren av FRA-lagen, eftersom USA vill att Sverige skall utföra spioneri åt imperiet.

Inför imperiets krav väger miljoner svenskar protestbrev fjäderlätt.
Imperiet upprätthåller sitt välde bla genom ett världsomspännande system av militärbaser. Dessa baser innebär att USA får ett mycket stort politiskt inflytande över de länder som upplåter mark och luftrum.

För närvarande opererar USA från 737 militärbaser i 63 länder världen över. I hela 156 länder finns amerikansk militär. USA:s militär är en av världens största markägare. Det finns inte ett land i världen som USA inte har ett program för och politiken skall anpassas till vad den härskande klassen i USA anser.

Splittrar
Kina bör delas upp i fem delar säger en republikansk tankesmedja, Ryssland ska delas upp i tre delar, om USA får som det vill.
Utöver ekonomisk och militär dominans så har USA dessutom ett massivt kulturellt inflytande.

Masskulturens makt är enorm, när USA står på dålig fot gentemot ett lands regering kan ändå USA tala direkt till landets befolkning genom kulturen. Den amerikanska imperialismen finansierar genom eller vid sidan av CIA tusentals ”civila” organisationer som följer imperiets agenda. Det handlar bland annat om akademiska organisationer, högerinriktade fackföreningar och kyrkor.

Under kalla kriget finansierades socialdemokratiska och syndikalistiska organisationer i kampen mot kommunismen, och i dagens värld finansieras en rad partier som kallar sig liberala, konservativa eller socialdemokratiska och som arbetar i imperiets intressen världen över. Allt under fina ord som ”demokratibistånd”, ”civilt samhälle”, ”icke regeringsanknutna organisationer” och andra benämningar som låter vackert när imperiets intressen skall tillvaratas.

Imperialismen ledd av USA är extremt våldsbenägen och våldsinriktad. Under tiden efter 1945 arbetade USA med kärnvapendoktriner som ifall de sattes i verket skulle sätta världen i brand. Den så kallade förstaslagsdoktrinen har alltid varit ett bärande tema för USA, som var först med atombomben, vätebomben och neutronbomben. USA förbehåller sig genom sina förstaslagsdoktriner rätten att slå till med kärnvapen.

Aggression och hot
I en tid då progressiva länder och krafter ändå reser sig i kamp för nationellt oberoende, en annan fördelningspolitik, och för en multipolär värld, möts de av den amerikanska imperialismens aggression, hot, förtalskampanjer och sabotageförsök.

USA-imperialismen är världsreaktionens högborg. Av den orsaken stödjer Kommunistiska Partiet kampen mot USA-imperialismen. Vi kräver Sverige slutar upp med att vara bandhund åt USA.

Erik Andersson

internationell sekreterare, Kommunistiska Partiet