Bojkotta bluffvalet till EU-parlamentet

Med en knapp vecka kvar till EU-valet känns röstpropagandan mer massiv än någonsin. Överallt möter oss budskapet rösta, rösta, rösta!

2010-10-19

Tidningen Aftonbladet går rentav så långt att man startat en kampanj för att köpa röster i EU-valet, ett tilltag som i varje annat valsammanhang hade framställts som valfusk. Men i EU-valet förvandlas Sverige till en bananrepublik och rösthandlingen till en affärsuppgörelse. Det är rent vidrigt.

Men det är lätt att bli närsynt. Den massiva röstpropagandan är alls inte ny. Redan i EU-valet 2004 var röstpropagandan så erbarmligt entonig att vi på denna plats såg oss tvingade att travestera en mindre välrenommerad tysk: ”Hör jag ordet EU-val en gång till så kastar jag mig över avstängningsknappen på min fjärrkontroll.”

Den massiva röstkampanjen är inte ny. Men den säger något viktigt.

För etablissemanget är själva valdeltagandet det viktigaste i EU-valet. Vilket parti du röstar på är underordnat, bara du röstar. För att rösthandlingen utgör en bekräftelse på att du sent omsider accepterar det svenska EU-medlemskapet. Valsedeln utgör en kapitulationshandling. Genom att fler röstar skall Sverige förlösas från EU-motståndet och makten ges fria händer att flytta ännu mer makt till Bryssel.

Vid sidan av denna överordnade målsättning, som samlar samtliga deltagande partier i en beklämmande enighet, bedrivs det också partikampanjer, fattas bara annat. En plats i EU-parlamentet utgör om inte annat en årlig miljonlott för det politiska B-lag som placerats på valsedlarna, så här gäller det att samla röster också för egen del.

Men glöm detta med påverkan. För att de svenska EU-parlamentarikerna inte påverkar EU ett skvatt, för det är de för få och för maktlösa. Säg 18 av 736 ledamöter, det räcker. Men också för att din röst inte påverkar de svenska EU-parlamentarikernas göranden och låtanden, sedan de väl blivit valda. Vet att det går 393780 väljare på varje svensk parlamentariker, det räcker också.

De förhoppningsfulla miljonvinnarna fiskar röster med runda löften. Utan minsta avsikt och utan minsta möjlighet att infria dem. För att löftena som regel inte ryms inom EU-parlamentets beslutsrätt och i vart fall inte inom parlamentets beslutsmöjligheter.

Jobben först! ropar Socialdemokraterna i sin valkampanj. Det är rent bedrägeri. Eftersom EU-parlamentet inte beslutar om sysselsättningspolitik och saknar alla medel att bekämpa arbetslösheten.

Men framförallt för att EU är lagstiftad högerpolitik. Enligt EU:s grundlagar kommer kapitalets fria rörlighet först, inte jobben. Vilket ger den arbetslöshetsklubb som EU är och alltid har varit.

EU-parlamentet har givits mer makt under senare år och kommer att få ännu mer makt om Lissabonfördraget drivs igenom. Men parlamentet förblir en demokratisk fasad. För att EU till sin mest grundläggande karaktär utgör en överenskommelse mellan Europas kapitalister, om att tillsammans stärka sig själva på löntagarnas, tredje världens och konkurrenternas bekostnad, och för att EU saknar den språkliga och kulturella homogenitet som är själva förutsättningen för en folkligt förankrad demokratisk ordning.

EU-valet utgör i den meningen en sentida bekräftelse på Karl Marx berömda ord om att valen under kapitalismen bara består i att ”en gång vart femte åt avgöra vilka medlemmar av den härskande klassen som skall företräda och förtrampa folket”.

Man skall inte vara kategorisk. Det går att påverka. Genom att inte rösta! Ett lågt valdeltagande, helst lägre än 2004, manifesterar ett fortsatt starkt EU-motstånd, till nesa för ett politiskt etablissemang som ser EU-motståndet som ett hinder i ambitionen att fullt ut marknadsanpassa Sverige. Med hjälp av EU.

Det underbart låga valdeltagandet i EU-valet 1999 gjorde det omöjligt för Göran Persson att ansluta Sverige till EMU genom ett riksdagsbeslut, vilket han hoppades på. Det fick bli en folkomröstning istället, med känt resultat och till lycka för Sverige, inte minst i den nuvarande krisen.

Genom att inte rösta, genom att inte avge det trohetslöfte till EU som en röst i EU-valet innebär, så tvingade svenska folket fram den folkomröstning som räddade oss från EMU. Tacka röstskolkarna för det!

Det är samma sak nu.Tvivla inte ett ögonblick på att EMU-vännerna står beredda att ompröva EMU-omröstningens beslut, om de bjuds möjlighet. Vilket folkpartiet som bekant redan propagerar för. Gärna utan att gå omvägen via en vansklig folkomröstning. Ett högt valdeltagande i EU-valet blir ett argument för att beslutet kan fattas av riksdagen, med ett garanterat utfall.

Så var medveten och ansvarsfull. Genom att bojkotta valet på söndag. Det är ett bluffval. Eftersom det ger sken av en demokrati som inte finns och som inte kan finnas i byråkratins EU.

Vilka som tar plats på de svenska stolarna i EU-parlamentet spelar inte minsta roll. EU är och förblir lagstiftad högerpolitik och imperialistisk ambition. Det som spelar roll är att tillräckligt många vägrar förvandla sig själva till lydiga EU-medborgare. Vilket underminerar etablissemangets planer på att föra över ännu mer makt till EU.

Bojkotta bluffvalet! Sverige ut ur EU!