Arbetskraftsimport för lönedumpning

Visst är det märkligt. Inför valet i fjol talade borgaralliansen unisont och högljutt om massarbetslöshetens förförande utanförskap. Uppemot 1,5 miljoner människor i Sverige sades vara arbetslösa.

2010-03-05

Siffrorna var hemmasnickrade, men låt oss inte tjata om det. Låt vara att det är lite övermaga att räkna föräldralediga mammor och pappor som arbetslösa, men om borgarna vill garantera jobb åt människor med nedsatt arbetsförmåga, om så bara några timmar om dagen eller rentav i veckan, så har vi inget att invända. Vi hävdar arbete som en rättighet. För alla.

Det märkliga är dock att den förfärande massarbetslösheten har gått upp i rök i högeralliansens Sverige. Ja, den gick rentav upp i rök över en valnatt, för i sin allra första budgetproposition, presenterad bara en månad efter valet, så hävdade finansminister Anders Borg att det krävs 300.000 nya jobb för att uppnå full sysselsättning. 1,2 miljoner arbetslösa var plötsligt puts väck.

Ett drygt halvår senare är arbetslösheten alls inget bekymmer. Istället talar regeringen nu lika bekymrat om den förfärande arbetskraftsbrist som hotar Sveriges hela framtid. Men de rådiga borgarna vet på råd.

Den arbetskraftsbrist som dök upp lika plötsligt som massarbetslösheten försvann skall lösas via arbetskraftsimport.

Enligt migrationsminister Tobias Billström råder det redan idag brist på arbetskraft i Sverige. I vissa branscher. Därför vill Billström göra det lättare för arbetsköparna att importera arbetskraft också från länder utanför EU.

Den välvilliga tänker kanske på sk nyckelgrupper, på avancerade tekniker och andra högutbildade, som det vid tillfälle faktiskt kan vara svårt att rekrytera i Sverige. Men det gör inte Billström och det behöver han inte göra, för sk nyckelgrupper har med nuvarande regelverk alls inte svårt att få arbetstillstånd i Sverige. Istället talar Billström om arbetskraftsbrist i byggbranschen och i servicenäringen. Vilket ger hela syftet med regeringens förslag till nytt regelverk för arbetskraftsimport.

Detta handlar inte om brist på arbetskraft i största allmänhet. Det finns arbetskraft så det räcker och blir över i Sverige, om bara de arbetslösa tas tillvara och ges relevant utbildning. Utan om brist på lågavlönad arbetskraft, om brist på arbetskraft som kan användas för att dumpa löner och arbetsförhållanden i de branscher som högern vill omvandla till än mer extrema låglönesektorer.

Arbetskraftsimport är och har inte varit förbjuden i Sverige. Men behovet har prövats i förhållande till tillgången på inhemsk arbetskraft. Varvid både Ams och facket har haft inflytande. Det är detta inflytande Billström vill avskaffa. Arbetsköparna skall ensamma avgöra om det råder brist på arbetskraft eller inte.

I detta ligger dynamiten. Om det serviceföretag som håller Maud Olofsson med piga hävdar att det är svårt att få tag i personal i Sverige, så råder per definition arbetskraftsbrist, alldeles oavsett de löner och anställningsförhållanden som företaget erbjuder. Varvid det är fritt fram för företaget att importera personal från låglöneländer.

Detta är i grunden en maktfråga. Om arbetskraftsreserven utsträcks till att omfatta hela världen, så kan arbetsköparna sätta press på löner och anställningsförhållanden i framförallt branscher som inte kräver lång yrkesutbildning. I branscher med högre kvalifikationskrav är risken mindre för att inte säga minimal. För att lönerna i Sverige redan är så tillbakapressade.

Så glöm det vackra talet om strategiska nyckelgrupper. Det är bara dimridåer. Det är den nya låglönemarknaden som skall bemannas med importerad arbetskraft. Måhända får Maud Olofsson snart nog en piga från Filippinerna.

Vår uppfattningen är klar och entydig. Det råder ingen arbetskraftsbrist i Sverige, utan det är fortsatt massarbetslöshet som gäller. Varvid det inte finns minst behov av arbetskraftsimport. Det finns istället behov av att utbilda och slussa in de arbetslösa på arbetsmarknaden.

Det serviceföretag som håller Maud Olofsson med piga har ett utbud av arbetskraft så det räcker och blir över. Det gäller bara att erbjuda konkurrenskraftiga löner och arbetsvillkor.

Vi hävdar rentav arbetskraftsbristen som ett eftersträvansvärt tillstånd. Tänk så underbart det vore om arbetsköparna tvingades böna och be oss om att ta ett jobb, istället för att vi skall tvingas böna och be om att få ett.

Detta är som sagt en maktfråga. Arbetslöshet är bra för arbetsköparna. För att den ger dem möjlighet att välja och vraka bland de arbetssökande. Arbetskraftsbrist är bra för löntagarna.

Visst. Arbetskraftsbrist kan leda till att det företag som håller Maud Olofsson med piga tvingas höja de anställdas löner så mycket att pigan blir för dyr till och med för Olofsson, trots skattesubventionen. Men Sverige går inte under för det. Maud Olofsson får väl städa själv, som oss andra.

Anders Carlsson

ordförande, Kommunistiska Partiet