Kommunisternas partistyrelse

Partistyrelsen, som väljs av kongressen, är ett kollektivt ledarskap. Kongressen rangordnar inte partistyrelsens ledamöter genom att till exempel välja ordförande, vilket är vanligt i andra partier, utan partistyrelsen utser inom sig partiordförande, partisekreterare och andra funktionärer.

Detta system innebär att ingen partistyrelseledamot har ett vidare mandat än någon annan. Alla är lika värda och har lika ansvar gentemot kongressen. Systemet innebär dessutom att partiordföranden eller någon annan inom partistyrelsen vald, omedelbart kan avsättas om han eller hon missköter sig eller av andra skäl förlorar partistyrelsens förtroende. Vi tillämpar alltså arbetarrörelsens gamla princip om omedelbar avsättbarhet.

Partistyrelsens dagliga verksamhet sköts av Arbetsutskottet, som har sitt säte i Göteborg. I AU ingår bland andra partiordföranden och partisekreteraren.

Erik Anderson

Gislaved
Tidningsbud

Kenth Andersson

Örebro
Pensionerad Sjuksköterska

Filip Astvald

Örebro
Partisekreterare

Stig Berlin

Lysekil
Pensionerad Undersköterska

Anders Carlsson

Göteborg
Pensionär

August Eliasson

Göteborg
Chefredaktör Proletären

Wanda Enqvist

Malmö
Cafébiträde

Angelica Ewen

Karlstad
Karlstad

Torgny Frank

Helsingborg
Verkstadsarbetare

Ingrid Frejd

Göteborg
Undersköterska

Povel Johansson

Göteborg
Lokförare

Marcus Jönsson

Göteborg
Internationell sekreterare

Marit Kalleson

Göteborg
Kassör

Jan-Åke Karlsson

Växjö
Gymnasielärare

Andreas Mångberg

Umeå
Pappersarbetare

Joel Opperdoes

Malmö
Styrman

Erik Ottosson

Jönköping
Lagerarbetare

Vera Peterson

Göteborg
Pensionerad fritidspedagog

Morgan Pettersson

Örebro
Lärare

Elsa-Lena Åström

Allingsås
Pensionerad arbetsterapeut