Kommunisternas kulturstipendium

När krisen drar fram och högervindarna blåser allt hårdare behövs en progressiv kultur mer än någonsin. Konst som väcker diskussioner, musik som får oss att reflektera över dagens samhälle eller poesi som vägrar att anpassa sig efter ideal om ”entreprenörskap” gör skillnad.

Kommunistiska Partiet vill främja unga kulturarbetare som vågar välja andra vägar än de som högern stakat ut, som vågar ta ställning och som vågar utgöra motkrafter till kommersialisering och nyliberalism.

Kommunistiska Partiets kulturstipendium för unga instiftades 2002, med anledning av kulturarbetaren Ingmar ”Spingo” Nilssons bortgång. Spingo ägnade hela sitt liv åt musik, först som amatör och sedan som professionell musiker. Dessutom var han aktiv kommunist.

Det är för att hedra Spingos minne som Kommunistiska Partiet årligen delar ut stipendiet till unga kulturarbetare som verkar inom en progressiv, antiimperialistisk, humanistisk och socialistisk tradition – som tar ställning för rättvisa, jämlikhet och solidaritet, mot alla former av förtryck.