Nu stödjer Sverige aktivt Israels folkmord

Sönderbombat Gaza, oktober 2023.
Sönderbombat Gaza, oktober 2023.

Regeringens beslut att stoppa stödet till Unrwa är en kollektiv bestraffning av alla palestinier. Ytterligare tusentals civila, kvinnor och barn riskerar att dö som ett direkt resultat av Sveriges svansande för USA och Israel.

2024-02-07

Med röstsiffrorna 15-2 kunde FN-organet ICJ, internationella domstolen i Haag, redovisa sitt förhandsbesked. Israel måste förhindra allt agerande som kan leda till folkmord i Gaza och häva blockaden av humanitär hjälp till Gaza.

En tydlig signal som gick tvärtemot den Israeliska begäran att domstolen helt skulle lägga ned åtalet, och en lika kraftig markering mot de politiska krafter som i över 120 dagar försökt tysta och rättfärdiga Israels urskillningslösa attacker på palestinska civila.

Sedan oktober har Israel mördat eller allvarligt skadat över 100.000 Gazabor – en på varje 20 invånare. Mer än 60 procent av byggnaderna i Gaza har skadats eller totalförstörts. Områdets infrastruktur, skolor och sjukvård har kollapsat och två miljoner människor har drivits på flykt i världens största utomhusfängelse.

Trots att de israeliska krigsbrotten är väldokumenterade till både omfång och intention, sände förhandsbeskedet från ICJ en chockvåg genom Israel och deras allierade. Vana som de är att Israel kommer undan med allt de gör tack vare USA:s beskydd.

Beslutet från ICJ bygger delvis på uttalanden och rapporter från de olika FN-organen, däribland flyktingorganet Unrwa, som påtalat att Israel aktivt skapat en humanitär kris i området. Det borde organisationen veta, med tanke på att Unrwa är en huvudorganisatör för sjukvård, skolor och katastrofhjälp för palestinierna i Gaza, Västbanken och i flyktinglägren i grannländerna. Bara i Gaza har Unrwa över 13.000 anställda.

Motattacken mot ICJ:s beslut kom blixtsnabbt. Dagen efter ICJ:s beslut gick den israeliska ockupationsarmén ut och hävdade att tolv av Unrwas anställda i Gaza deltog i Hamas attack den sjunde oktober.

Tolv anställda av 13.000 betyder att mindre än en promille av Unrwas anställda skulle ha deltagit i attacken. Sedan dess har siffrorna skrivits ned till sex personer – varav två ska ha sysslat med ”logistik”, enligt Sky News. Några konkreta bevis har Israel ännu inte presenterat.

Men vore det så konstigt om ens ett dussin av de tusentals anställda gått med det väpnade motståndet mot den ockupationsmakt som orsakar allt lidande de dagligen ser? Det är snarast en överraskande låg siffra – inte minst i förhållande till att den israeliska krigspropagandan i månader sagt att Unrwa är en frontorganisation för Hamas.

För Israels vänner är anklagelsen god nog. Efter ICJ:s beslut att fortsätta utreda Israels folkmord i Gaza har inga västländer satt någon ekonomisk eller politisk press på Israel att avbryta bombkriget mot den palestinska civilbefolkningen. Däremot har 17 länder – däribland Sverige – valt att pausa eller helt avbryta sitt ekonomiska bistånd till Unrwa.

Det är ett oerhört cyniskt och direkt vidrigt beslut, att avbryta stödet till den största institution som finns på plats för att något lätta den humanitära katastrofen i Gaza. Attacken på Unrwa är samtidigt anmärkningsvärd, eftersom imperialistländerna angriper en institution de själva låg bakom att skapa.

För att förstå detta måste man känna till Unrwas historia. Unrwa är ett flyktingorgan som bildades 1949 enbart för de 750.000 palestinier och deras anhöriga som drevs på flykt när Israel skapades – i det som kallas Nakba (katastrofen). Detta var innan FN:s flyktingkonvention hade antagits och innan UNHCR bildats.

Men vid tiden fanns faktiskt ett annat etablerat flyktingorgan, International Relief Organisation, IRO, som var en föregångare till dagens UNHCR. IRO bildades redan 1946 för att specifikt hantera flyktingkrisen i det sönderbombade Europa. Men både Israel och de västerländska imperialistmakterna var emot att de palestinska flyktingarna skulle hanteras i samma organisation.

En del av IRO:s uppdrag var nämligen att repatriera de människor som drivits på flykt under andra världskriget. Däribland fanns hundratusentals judar som flytt eller överlevt förintelsen och som genom IRO fått stöd att bosätta sig i det som skulle bli Israel.

Skulle de palestinska flyktingarna behandlas med samma principer skulle Israel behöva acceptera en repatriering av det folk de själva fördrivit och vars land man stulit. Redan från första dag har det palestinska folket satts på undantag och deras lidande accepterats av imperialismen.

För Israel symboliserar Unrwa en enande kraft i en palestinsk nation splittrad av checkpoints och murar. En prototyp för en palestinsk statsbildning som binder samman Gazaremsan, Västbanken och de palestinska flyktinglägren i grannländerna – därmed ett direkt hot mot Israel.

”Unrwa måste utplånas omedelbart – nu – annars kommer Israel missa ett gyllene tillfälle”, säger Noga Arbell från den israeliska konservativa tankesmedjan Kohelet Forum i den israeliska tidningen Haaretz.

För vår del tror vi inte att den palestinska nationens existens hänger på ett FN-organ. Det är motståndskampen som utgör den enande kraften hos det palestinska folket. Men det betyder inte att Unrwa är oviktiga.

2023 var Sverige den fjärde enskilt största bidragsgivaren till Unrwa, med ett stöd som nu helt riskerar att stoppas. Sida har redan beslutat frysa en utbetalning på 31 miljoner kronor i december och för 2024 är det hela biståndet på 400 miljoner som står på spel.

Regeringens beslut är en kollektiv bestraffning av det palestinska folket – i Gaza, på Västbanken och i diasporan. I Gaza kommer det minskade biståndet bidra till en total kollaps av den kvarvarande spillra sjukvård som ännu inte bombats sönder av Israel. Det kommer bidra till att den akuta svältkatastrofen inte kan lindras av den viktigaste organisation som finns på plats.

Ytterligare tusentals civila, kvinnor och barn riskerar att dö som ett direkt resultat av Sveriges svansande för USA och Israel. Folkmordsapologeterna i regeringen är inte längre bara försvarare av Israels utrotningspolitik utan stödjer det nu aktivt. Ett pågående svenskt folkmordsbrott – fy fan!