Uttalande: Stoppa mäns våld mot kvinnor!

2023-11-24

Den 25 november är den internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor. Dagen kallas också Orange Day och uppmärksammas över hela världen. Den orangea färgen symboliserar ljus, hopp och framtidstro.

Mäns våld mot kvinnor är globalt. Det bottnar i ekonomisk, historisk och politisk utveckling. Det tar sig olika uttryck; våld som begås av staten motkvinnor i förvar, en kvinnofientlig abortlagstiftning eller våld i samhället
som våldtäkt och handel med kvinnor. I samband med separation, i namn av heder, eller för att en man tar vad han vill ha.

Världens kvinnor lever på olika sociala villkor men de har en sak gemensamt; alla kvinnors liv påverkas av patriarkala strukturer, den könsmässiga överordning som ger män makt, och den underordning som kvinnor förpassas till.

Våldet mot kvinnor är ett samhälleligt problem som bara kan lösas genom samhälleliga åtgärder. I internationell jämförelse har kvinnor i Sverige kommit en bit på vägen. Men kvinnor mördas bara för att de är kvinnor där den farligaste platsen att vara på är det egna hemmet. Mäns våld mot kvinnor är ett hinder för att utveckla jämställdheten mellan könen.

Den 25 november är instiftad av FN och då börjar en 16 dagar lång internationell kampanj mot det patriarkala våldet.

Kommunistiska Partiets Partistyrelse