Uttalande: Sverige är medlöpare till Israels folkmord

2023-10-30
Relaterade artiklar

När FN:s generalförsamling i fredags antog en resolution som manar till omedelbart eldupphör i Gaza och humanitär hjälp till civila ställde Sverige sig officiellt på fel sida av historien och lade ner sin röst.

Att inte ens kunna rösta för att släppa in mat, vatten och mediciner till det belägrade Gaza, där Israel urskillningslöst mördar palestinier, är ett historiskt lågvattenmärke för Sverige.

En gång i tiden stödde Sverige befrielserörelsen ANC mot Sydafrikas apartheid. Idag står den svenska regeringen istället öppet på apartheidstaten Israels sida. Utrikesminister Tobias Billström har beskrivit Israels terrorbombningar av Gaza som ett ”proportionerligt” svar på Hamas attacker mot Israel den 7 oktober.

Kommunistiska Partiet fördömer Sveriges medlöperi till Israels folkmord. Historiens dom kommer att falla tungt över den svenska regeringen och dess megafoner i media som blundar för och ursäktar Israels folkmord i Gaza.

Kommunistiska Partiets partistyrelse, 20231030