Slut upp i protesterna mot krigsövningen Aurora 23!

Lördagen den 22/4 mobiliserar fredsrörelsen mot militärövningen Aurora 23 och Natomedlemskapet över hela landet. Kommunistiska Partiet uppmanar alla som kan att sluta upp i protesterna!

2023-04-19