Uttalande: Inga svenska vapen till Ukraina!

2022-03-01

Den 28 februari röstade Sveriges riksdag för att skicka vapen och annan krigsmateriel till Ukraina. Kommunistiska Partiet tar avstånd ifrån dessa vapensändningar.

Vi har hävdat att den enda rimliga lösningen på kriget är att Ryssland avbryter sina militära aktioner och att båda parter sätter sig ned vid förhandlingsbordet. Sverige har genom beslutet att skicka vapen till Ukraina förstört chanserna att spela en positiv roll i en sådan process. Att skicka pansarskott till den ukrainska armén är som att försöka släcka en eld med bensin.

Riksdagens beslut bryter med en lång tradition i svensk utrikes- och säkerhetspolitik formulerad som alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. En princip som har tjänat Sverige väl och hållit landet utanför två världskrig. När debatten i det offentliga Sverige blir alltmer likriktad och krigshetsen alltmer påtaglig krävs det mod för att stå upp för freden.

Inga svenska vapen till Ukraina

Kommunistiska Partiets partistyrelse, 1 mars 2022