Tal till nationens arbetande folk

2021-06-06
Relaterade artiklar

Nationaldagar brukar firas till minne av en uppnådd frihet eller ett nationellt oberoende. Inget av detta har vi idag. Vare sig frihet eller nationellt oberoende går att kombinera med ett svenskt EU-medlemskap. En riktig nationaldag kan vi fira först när vi återfår vår frihet och vårt självbestämmande och lämnar EU. Se och hör Kommunistiska Partiets årliga tal till det arbetande folket, 6 juni 2021, där vice partiordförande Jan-Åke Karlsson talar.