Kommunistiska Partiet sluter upp i mobiliseringen mot marknadshyror

"Självklart för oss att sluta upp mot marknadshyror"

2021-03-05

Som en del i januariöverenskommelsen öppnade regeringen upp för att införa fri hyressättning, så kallad marknadshyra, på nyproducerade lägenheter. 18 april-kommittén och kampanjen Nej till marknadshyra har nu antagit ett uttalande mot marknadshyror som Kommunistiska Partiet ställt sig bakom.

– Förslaget om marknadshyror är ytterligare ett steg mot att avskaffa brukshyran och är en attack på bostaden som en social rättighet, säger Povel Johansson, ordförande för Kommunistiska Partiet.

Införandet av marknadshyra kan leda till hyreshöjningar på upp till 50 procent. Även om förslaget riktar in sig mot nyproduktionen kommer det med stor sannolikhet sprida sig i hela bostadsbeståndet.

– Det syns redan idag med de stora hyreshöjningar som görs efter renoveringar. Många hyresgäster har inte råd att bo kvar. Den typen av renovräkningar kommer accelerera om förslaget går igenom, säger Povel Johansson.

Den 19 januari samlades över 150 hyresgäster digitalt för att börja mobiliseringen mot marknadshyran. Resultatet blev kampanjen Nej till marknadshyra där målet är att den 18 april hålla 100 mini-torgmöten.

– Det är en stor mobilisering av landets hyresgäster mot regeringens nyliberala politik, det är självklart för oss kommunister att sluta upp i den. Vi uppmanar alla avdelningar, medlemmar och sympatisörer att engagera sig i kampanjen, avslutar Povel Johansson.

Uttalandet: Stoppa marknadshyra

Två år har gått sedan januari-avtalet slöts. Planerna på fri hyressättning i nyproduktion har öppnat ett nytt kapitel i svensk politik. Fri hyressättning leder till marknadshyra när hyresvärdar kan välja bort att förhandla om hyran.

Men motståndet har opinionen med sig, marknadshyra saknar folkets stöd. Människor är väl medvetna om att marknadshyra kommer innebära högre hyra och sämre trygghet vilket fördjupar segregationen.

Nu pågår ett arbete som kan leda till lagstiftning om fri hyressättning. Men vi sätter nu stopp! Hyresgäster över hela landet har gått samman i nätverk, föreningar och intresseorganisationer.

Vi ansluter till kampanjen Nej till marknadshyra med höjdpunkten protestdagen den 18 april.

Vi uppmanar alla hyresgäster, föreningslivet i bred bemärkelse, folk- och arbetarrörelsen att resa motstånd.

Tillsammans ska vi stoppa hotet om marknadshyra.