Till minne av Frank Baude

2021-02-04

Frank Baude har lämnat jordelivet. Det var ett tag sedan han lämnade politiken men hans politiska arv lever kvar och kommer så göra länge.

Frank Baude som person har haft en avgörande betydelse för att marxismen finns kvar som organiserad kraft i dagens Sverige. Frank var arbetargrabben från Majorna som redan i skolan utmärkte sig för sitt stora läshuvud.
Kombinerat med ett stort intresse för samhällsfrågor engagerade han sig i det kommunistiska partiet, dagens Vänsterparti som då hette Sveriges Kommunistiska Parti. Frank arbetade som murare, var fackligt förtroendevald och hade en stark förankring i arbetarklassen i Göteborg.

Från detta perspektiv kunde han se hur SKP traskade längre och längre högerut. Klassfrågorna tonades ned och en självständig klasskampspolitik fick stå tillbaka för att i stället agera vänlig påhejare av Socialdemokraterna och deras klassamarbetspolitik.
Frank blev alltmer oppositionell och det var det alltfler inom vänstern som blev. 1967 formades en gemensam linje. Inspirerad av de kinesiska kommunisternas kritik av Sovjetunionen skapades KFML, som kombinerade studentrevolternas aktivism med försök att sätta klassfrågorna i centrum.

Vietnamsolidariteten hade dessutom en organiserande roll. Men den nya rörelsen var spretig och i samband med den stora gruvstrejken 1969 splittrades KFML i två delar. Frank Baude var här den som kunde förstå skeendena utifrån det självständiga klassperspektivet och det får sägas vara detta som var det utmärkande för det nybildade KFML(r), dagens Kommunistiska Partiet.

Frank Baude kom att personifiera vänsteruppsvinget. Som ledare för en ny och ungdomlig rörelse var utmaningarna stora. Med sitt stora kunnande och bitvis hårda nypor lyckades Frank styra skutan rakt – till stort förtret för politiska motståndare och myndigheter, som tidigt bedrev en olaglig övervakning av såväl partiet som Frank och hans familj.

Frank kunde som få sätta klassfrågorna i centrum och hitta vägen fram i den mest snåriga debatt, eller snappa upp betydelsen av en till synes liten fråga. Dessa egenskaper vann respekt och gehör, vilket resulterade i en plats i Göteborgs kommunfullmäktige 1982.
I fullmäktige fick Frank mycket aktning för sitt stora kunnande och breda repertoar, bland annat fick han tre år i rad pris för sin vältalighet. Fler än en gång har det hänt att ett politiskt möte tagit en helt ny riktning efter en fråga från Frank, eller en kommentar med en aspekt man inte tänkt på. Så var Frank, alltid funderande, alltid agerande utifrån ett arbetarperspektiv.

Som partiledare i vårt parti satt han i 28 år. Många var de möten han talade på runt om i landet, många var de ledare han skrev i Proletären och många var de svar han hade på frågor som kamrater kom och undrade över.
Kommunistiska Partiet tackar Frank för sin politiska gärning. Vi hoppas att fler inspireras av hur han satte klassfrågorna i centrum och vågade stå upp mot överhet och etablissemang.
Frank finns inte med oss längre, men kan fortfarande dela med sig av sin kunskap och hur man ska närma sig politik, inte minst genom boken Mot strömmen. Att läsa hans bok är ett bra sätt att minnas och hedra Frank Baude.

Povel Johansson & Jan-Åke Karlsson

Ordförande & vice ordförande i Kommunistiska Partiet