Ett arbetarprogram för att möta krisen

I våras lanserade Kommunistiska Partiet ett program för att möta coronakrisen. Nu har vi uppdaterat programmet.

2020-04-01

Medicinen vi kräver:

VÅRDEN
Bygg ut vård och omsorg i hela landet!
• Öka kraftigt och långsiktigt statsbidrag till kommuner och regioner.
• Öppna omedelbart alla stängda vårdavdelningar och nyanställ personal.
• Höj vårdarbetarnas löner.

Inga gräddfiler i vården!
• Sätt privata vårdföretag under statlig tvångsförvaltning.
• Ogiltigförklara privata vårdförsäkringar. Ingen skall kunna köpa sig förtur till vård.
• Äldreomsorgen ska drivas av det offentliga. Avskaffa lagen om valfrihetssystem, LOV

Säkra materialtillförseln!
• Statlig produktion och kontroll av livsnödvändigt sjukvårdsmaterial och läkemedel.
• Säkerställ tillgång till skyddsutrustning inom all vård och äldreomsorg.
• Återupprätta beredskapslagren.
• Förstatliga apoteken och garantera tillgången av läkemedel i hela landet.

JOBBEN
Rädda jobben, inte aktieägarna!
• Statliga ägarandelar som villkor för statligt företagsstöd!

Värna anställningstryggheten!
• Nej till försämringar av LAS och annan arbetsrätt.
• Avskaffa karensdagen för gott.

Bekämpa arbetslösheten! Trygghet för löntagare!
• Förläng perioden för statligt subventionerad permitteringslön.
• Höj A-kassan och gör den tillgänglig för fler, också för timanställda.
• Återför alla delar av arbetsförmedlingen i statlig regi.
• Nyanställ i offentlig sektor.

RÄTTVISAN
Förbjud aktieutdelningar!
• Företag skall inte kunna ta emot statliga stödpengar och samtidigt dela ut miljarder till aktieägarna.

Förstatliga bankerna!
• Samhällsintresset, inte privata vinstintressen, skall styra över utlåningen.

Rättvisa för hyresgäster!
• När villa- och bostadsrättsinnehavare erbjuds amorteringsfria lån skall hyresgäster ges en hyresfri månad.
• Inga hyreshöjningar under krisen.

SAMHÄLLET
Håll igång samhället!
• Extra resurser till skolan för att kunna lägga om verksamheten för minimerad smittspridning.
• Bygg ut kollektivtrafiken och inför tätare turer i rusningstrafik.

Försvara demokratin!
• Använd inte tillfälliga restriktioner för att inskränka demonstrations- och mötesfriheten.

Hjälp till att sprida ”Ett arbetarprogram för att möta krisen” genom att dela det i sociala medier! Du kan också beställa hem programmet som flygblad för att sprida på din arbetsplats, i din förening och bland dina grannar och vänner. Beställ från Kommunistiska Partiet: info@kommunisterna.org