K polisanmäler ÖB Micael Byden för högförräderi

Idag onsdag 6 september anmälde Kommunistiska Partiets ordförande Robert Mathiasson överbefälhavaren Micael Bydén och hans föregångare Sverker Göranson för högförräderi.

2017-09-06

– Det är tydligt hur de har agerat för att Sverige ska bringas i beroende av utländsk makt och de har med utländskt bistånd framkallat fara för att riket skall invecklas i krig eller andra fientligheter. Enligt svensk lag har de med andra ord gjort sig skyldiga till högförräderi, säger Robert Mathiasson.

– Både Bydén och Göransson har starka kopplingar till USA:s militär och krigsindustrin, och det finns all anledning att misstänka att de inte arbetar med Sveriges bästa för ögonen, och därför polisanmäler jag dem, fortsätter Robert Mathiasson.

– Vi gör det nu för att nästa vecka – det ödesdigra datumet 11 september – inleds den största militärövningen i Sverige sedan kalla krigets dagar. Innan valet 2014 skrev Göranson under värdlandsavtalet med Nato, utan någon debatt i den folkvalda riksdagen. Nu ska Bydén testa avtalet i praktiken genom en krigsövning som på ett farligt sätt ökar spänningarna i Sveriges närhet och öppnar upp vårt land för Donald Trumps militära styrkor, avslutar Robert Mathiasson.

Läs hela polisanmälan här:

Polisanmälan om högförräderi

Brottsplats: Stockholm samt Washington DC

Brottstid: 1999-2017

Brott/Händelse: Högförräderi Brottskod: 1901

Målsägare: Kommunistiska Partiet

Anmälare: Robert Mathiasson

Brottsmisstänkta: Sverker John Olof Göranson (1954-05-03) och Per Micael Bydén (1964-06-13)

Brott:
Tidigare och nuvarande överbefälhavare Sverker John Olof Göranson (1954-05-03) och Per Micael Bydén (1964-06-13) anmäls för högförräderi enligt brottsbalkens 19 kap 1-2§.

Svea Rikes Lag säger att den som ”med utländskt bistånd” agerar för att riket ska ”läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt” gör sig skyldig till högförräderi (Brottsbalken 19 kap 1§).

Lagen säger vidare att den som med ”utländskt bistånd framkallar fara för att riket skall invecklas i krig eller andra fientligheter” gör sig skyldig till högförräderi (Brottsbalken 19 kap 2§).

Händelse:
Genom sina göranden och nära band till USA:s militär och den svenska vapenindustrin finns anledning att misstänka att Göransson och Bydén inte agerat med Sveriges bästa för ögonen utan tvärtom agerar för att Sverige ska bringas i beroende av främmande makt och för att framkalla fara för krig och andra fientligheter i syfte att gynna militära och säkerhetspolitiska intressen i USA samt vapenindustrins intresse av ökad försäljning.

Bakgrund:
Sverker Göranson och Micael Bydén arbetade runt millennieskiftet som militärattachéer i Washington DC, uppdrag som innebär nära kontakter med både främmande makt och privata näringslivsintressen inom militärindustrin. Göranson och Bydén har även haft ledande befattningar i Natoledda militära insatser på Balkan och i Afghanistan.

Strax innan riksdagsvalet 2014, utan någon debatt i den av svenska folket valda riksdagen, skrev Göranson i egenskap av överbefälhavare under Värdlandsavtalet med Nato. Avtalet innebär att Sverige bringas i beroende av främmande makt och öppnar upp nya marknader för näringslivet med intressen i krigsmaterielproduktion.

Efter att Micael Bydén tillträdde som överbefälhavare den 1 oktober 2015 har han fortsatt Göransons verk. Bydén bär högsta ansvar för militärövningen Aurora 17 i september i år, en övning som underblåser faran ”att riket skall invecklas i krig eller andra fientligheter”. Aurora 17 är enligt Bydén en ”milstolpe” (Expressen 5/2-17), vilket bara kan tolkas som att Göransons och Bydéns gemensamma projekt är uppdelat i olika faser och att mellan dessa faser finns milstolpar.

Bydén erkänner att det finns en agenda bakom det som han själv och tidigare Göranson gjort som överbefälhavare. Med tanke på Göransons och Bydéns nära kontakter med främmande makt och med privata ekonomiska intressen finns anledning att misstänka att de inte handlar med Sveriges bästa för ögonen.

Misstanken stärks av att Sverker Göranson våren 2016, sex månader efter att han slutade som överbefälhavare, tillträdde en tjänst som rådgivare åt Saab – Sveriges största producent av krigsmateriel – med placering i USA.