Kommunisterna håller sin 18:e kongress

Den 5-7 januari samlas Kommunistiska Partiet till sin artonde kongress. På particentralen i Göteborg har förberedelserna inför Kommunisternas artonde kongress varit intensiva de senaste veckorna. Alla motioner och partistyrelsens verksamhetsberättelse har nu publicerats i interntidningen Klasskampen som skickades till alla partiavdelningar i förra veckan.

2016-11-30

– Hos oss är kongressen en genuint demokratisk process och den tar tid, säger partisekreterare Pär Johansson.

Partistyrelsen har tagit fram verksamhetsberättelsen långt i förväg så att den hinner diskuteras ordentligt i avdelningarna. Vad har varit bra och vad har varit mindre bra? Hur lyckas partiet med att föra ut politiken?

Kongressföreberedelserna innebär också att partiet har haft mindre tid för utåtriktad verksamhet under senare delen av hösten.

– Alla medlemmar måste kunna vara med och diskutera politiken och verksamheten.

• Vilka slutsatser drar du av de motioner som har kommit in?
– Det är fler som diskuterar partiets verksamhet på ett mer genomgripande sätt inför den här kongressen. Vi har under flera år haft bra diskussioner om hur vi ska föra ut vår politik och många inser att det inte räcker att ha rätt, vi måste få rätt också. Vi måste få människor att aktivera sig för vår politik.

På Kommunisternas partibyggarkonferens i våras var huvudfrågan just hur partiet ska konkretisera klasspolitiken utifrån lokala förutsättningar.

– Nu finns det konkreta erfarenheter i det arbetet och jag hoppas att vi kan dra gemensamma slutsatser på kongressen.

Pär Johansson menar att Kommunisterna går till kongress i ett spännande politiskt läge.

– Eliten kan inte längre göra som den alltid har gjort, för folket har slutat att lyssna. Brexit är ett exempel på den utvecklingen. Tyvärr är det inte givet att människor söker sig vänsterut när de vänder eliten ryggen, och det är en stor utmaning för oss.

– Vi är ett parti med stor potential, men det är inte självklart hur vi ska utnyttja den potentialen.

• Vad skiljer Kommunisternas kongress från andra partikongresser?
– Hos riksdagspartierna är kongresser regisserade i förväg av ledningen. Hos oss diskuterar alla medlemmar och avdelningar politiken. Alla kan skriva motioner och delegaterna väljs demokratiskt i avdelningarna. Det som beslutas på kongressen måste partistyrelsen sedan följa och verkställa.

– Vi har inte heller direktval av ordförande och partisekreterare på kongressen, vilket är mer demokratiskt. Partistyrelsen är kollektivt ansvarig och ingen står över någon annan. I andra partier kan ordföranden på egen hand forma politiken.

• Förväntar du dig några stora debatter på kongressen?
– Det har hänt mycket under kongressperioden, inte minst flyktingkrisen. Här finns olika uppfattningar i partiet som kommer att diskuteras på kongressen. Jag hoppas på en demokratisk och lyssnande debatt, att vi visar respekt för varandras åsikter och att vi kan hitta de gemensamma nämnare som jag vet finns. Vi är inte ett parti där interna separata grupperingar strider mot varandra år efter år.

• Varför samlar ni in pengar till kongressen?
– Den demokratiska processen kostar både tid och pengar. Vi trycker upp alla handlingar och skickar ut dem till alla medlemmar. Vi blir många delegater och åhörare och ryms inte i våra egna lokaler, vilket innebär att vi måste hyra en skola. Sedan har vi ett reseutjämningssystem för delegater för att det inte ska bli en ekonomisk fråga att ta sig till kongressen.

– Kongressen är det demokratiska hjärtat i Kommunistiska Partiet, men det är också en mötesplats där kommunister inspireras av varandra. De internationella gästerna är en viktig del av det. De placerar oss i ett större internationellt sammanhang.

– Allt detta sammantaget kostar pengar. Och eftersom kongressen är nödvändig för att stärka partiet och för att vi ska kunna föra ut vår politik så är ett bidrag till insamlingen ett utmärkt sätt att stödja vår verksamhet.

Jenny Tedjeza

• Stöd Kommunisternas kongress! I och med detta nummer av Proletären startar en insamling som är nödvändig för att genomföra Kommunistiska Partiets artonde kongress. Använd medföljande inbetalnings-kort eller sätt in ditt bidrag direkt på plusgiro 723044-4. Tack för ditt stöd