”Vi är Uppsalas rödaste röst”

– Vi är alternativet för dem som är upprörda över utvecklingen i samhället, som inte accepterar att klasskillnaderna ökar och att orättvisor görs till lag, säger Mario Sousa, busschaufför och förstanamn på Kommunistiska Partiets vallista.

2014-09-10

Uppsalakommunisterna har länge drivit frågan om en bättre och billigare kollektivtrafik i staden.

– Uppsala behöver bra och billig kollektivtrafik, 280 kronor för ett månadskort! Det är vad det skulle kosta om man följt inflationen. Inte en krona mera, slår Mario Sousa fast.

Uppsala är efter Stockholm det län där utförsäljning genom vårdval kommit längst vilket fördyrar vården samtidigt som utbildning och forskning äventyras.

– Vi säger nej till nedskärningar och nej till privatisering av vårdcentraler och omsorg. Vi behöver istället ökad bemanning för vårdtagarnas och personalens trivsel., säger Agneta Nordin, sjuksköterska och andranamn på Kommunisternas valsedel.

Kommunistiska Partiet menar att kommunen måste ta sitt ansvar för att alla kommuninvånare har en bra bostad till en rimlig hyra.

– Ta tillbaka kontrollen över byggandet. Vi vill återinföra självkostnadsprincipen för Uppsalahem och ge bolaget uppdrag att bygga tillräckligt med hyreslägenheter för vanligt folk. Vi accepterar inte, som i fallet Kvarngärdet, lyxrenoveringar och hyreshöjningar som tvingar hyresgästerna att flytta, säger Anders Claesson, trädgårdsarbetare och tredjenamn på valsedeln.

– För att vända detta krävs en socialistisk politik som sätter de arbetandes intressen i främsta rummet. Bara genom att tillsammans ta strid kan vi ändra på dagens situation. Pengar till välfärd för alla finns! En procent av landets befolkning äger 40 procent av landets tillgångar, avslutar Mario Sousa.