Nato-anpassningen ett hot mot freden

Den 4-6 september håller Nato toppmöte i Newport i Wales i Storbritannien, och under mötet kommer det att fattas ett beslut som ytterligare smygansluter Sverige till krigsalliansen. Vi ska föräras ett så kallat ”Gold Card” som öppnar för ännu mer samarbete med Nato-länderna.

2014-09-05

Det går snabbt nu. För mindre än en vecka sedan godkände regeringen att Sverige kan ta emot Nato-styrkor i form av ”Värdlandsstöd” Värdlandsstöd innebär att Sverige upplåter sitt territorium till Nato för placering av högkvarter, trupp och material. Nato får helt enkelt tillstånd att upprätta baser i Sverige, såväl i fredstid som i skarpa krigssituationer.

Detta är osäkerhetspolitik! Talet om det aggressiva Ryssland är visserligen groteskt överdrivet, men givet är att Ryssland med rätta ser Natos utbyggnad av baser runt sina gränser som ett aggressivt hot.

Situationen ger ingen omedelbar krigsrisk, för det är de militära styrkeförhållandena alltför ojämna, men det ger en konflikt som på sikt kan leda till krig, om Nato-aggressionen trappas upp.

I denna situation skall Sverige alltså upplåta sitt territorium till ytterligare Nato-baser, vilket utgör just en upptrappning.

Men framförallt utgör det ett akut hot mot Sveriges säkerhet. För om det där kriget kommer, så blir Sverige en del av det från dag ett, oavsett om vi då är medlemmar i Nato eller inte. För ingen tror väl att Natos motpart i ett krig skulle betrakta Nato-baserna i Sverige som neutrala.

Betänk sedan att Nato är kärnvapenbestyckat. Det finns därför risk för att värdskapet innebär att kärnvapen placeras på svenskt territorium, vilket inga försäkringar från svenska politiker biter på. Nato vägrar nämligen att deklarera eventuella kärnvapen på fartyg, flygplan och annat krigsmaterial.

Man skulle kunna tro att det är de öppna Nato-vännerna i alliansen som ligger bakom Värdlandsstödet. Men så är det inte. I Försvarsutskottet har såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet sagt ja till ”Host Nation Support”, som det heter på Nato-språk. Från vänsterpartiet har det varit märkvärdigt tyst. Är det så att de inte vill stöta sig med socialdemokraterna för att få plats i en Lövfenregering?

Freden och säkerheten kräver att Sverige bryter allt samarbete med Nato.