Ja till rättvisa – nej till högerpolitik!

– Skandalerna kring ombyggnaden av Gummifabriken har avlöst varandra ända sedan Värnamo kommun köpte fastigheten av Trelleborg för ett kraftigt överpris och friade företaget från allt ansvar vad gäller sanering med mera, berättar Mats Lönnberg, industriarbetare och första namn för Kommunistiska Partiet i Värnamo.

2014-09-11

Han berättar vidare att Kommunistiska Partiet redan från början varit motståndare till projektet och de kräver nu att vidare ombyggnad stoppas.

– Sanera och riv den återstående delen som är i ännu sämre skick än den redan ombyggda och satsa istället på fritidsaktiviteter för ungdomar i bostadsområdena, rusta upp Folkets Park och gör den till ett centrum för kulturella evenemang, säger Mats Lönnberg.

Den kommunala omsorgen och äldrevården i Värnamo har även den varit i blåsväder under en längre tid.

– Kommunistiska partiet kräver inga mer nedskärningar inom omsorg och äldrevård, ta pengarna från Gummifabriken, säger Hanne Tang, andre namn på vallistan och industriarbetare.

Problemen inom den kommunala skolan har på senare tid vuxit och akuta och tillfälliga lösningar har fått styra verksamheten.

– På Trälleborgsskolan har barnen blivit tvingade att använda lokaler som ligger utspridda i staden i väntan på sanering och ombyggnad av befintliga lokaler, säger Hanne Tang.

– Även här går det att omfördela pengarna från Gummifabriken och satsa på en rejäl upprustning av kommunens skolor!

Kommunistiska Partiet i Värnamo jobbar också med internationella solidaritetsfrågor och kampen för Palestina har varit aktuellt sedan Israels nya krig mot Gaza.

– Israel bryter ständigt mot FNs deklarationer genom fortsatt utbyggnad av olagliga bosättningar och terror mot det palestinska folket i Gaza och på Västbanken, säger Maria Albertsson, dramapedagog och fjärde namn på listan.

– Vi kräver en bojkott av israeliska varor i kommunala upphandlingar, säger hon också.

Kommunistiska Partiet kandiderar på hela vår politik, som det socialistiska arbetaralternativet i ett val där socialismen och arbetarfrågorna lyser med sin frånvaro.

– En röst på Kommunistiska Partiet är en uppmaning till ett politiskt systemskifte i Sverige – för ett samhälle byggt på jämlikhet, rättvisa och respekt för alla människors lika värde, avslutar Mats Lönnberg.