Framgångar och bakslag för Kommunistiska Partiet

Partisekreterare Pär Johansson har haft det organisatoriska huvudansvaret för Kommunisternas valssatsning i 25 kommuner och två landsting. Här ger han en kort ”dagen efter kommentar” till Kommunistiska Partiets valresultat.

2014-09-16
  • Partisekreterare Pär Johansson
    Partisekreterare Pär Johansson

– Det är med dubbla känslor jag ser på vårt valresultat. Vi backar röstmässigt på många orter vilket är tråkigt och måste jag säga lite överraskande.

– Kommunisterna har alltid svårare att göra sig gällande i högerval som de två senaste valen 2006 och 2010. Nu trodde vi på åtminstone försiktiga vänstervindar, vilket inte uppfylldes.

Mot bakgrund av allt det arbete partifolket ute i kommunerna lagt på valrörelsen, för att inte tala om partiets centrala valförberedelser så uttrycker Pär Johansson att valresultatet känns orättvist.

– Jag har under måndagen talat med samtliga avdelningar som kandiderat i kommunvalet. Där finns en samsyn om att valarbetet har varit bra, att Kommunisterna i valrörelsen trädde fram och förmedlade det kommunistiska budskapet.

– Medlemmarna har mobiliserats och på ett kaxigt sätt trätt fram lokalt. På många orter såväl på gator och torg som i massmedia. Proletären har fått nya läsare och partiet nya medlemmar. Kort sagt har Kommunisterna inte bara värvat röster utan också byggt partiet starkare.

• Kan valarbete också påverka partiets så viktiga utbyggnad till nya orter?

– Kortsiktigt gör valresultatet att vi inte får samma kraft som om vi vunnit många röster. Men jag är övertyga om att hos partiets medlemmar finns samma djupa insikt som jag har om att det behövs en revolutionär arbetarpolitik i vårt land.

– Vi har i valrörelsen fått kontakt med människor på orter där Kommunisterna idag inte bedriver något arbete. Ett exempel på hur arbetet med webbsidan ökar vårt kontaktnät. Ett bra exempel på hur valsatsningen är en del i partibygget.

• På affischer och i centralt producerat valmaterialet finns i år en tydlig Kommunistisk princippolitik. Tror du att en större fokusering på kommunala sakfrågor ha gett fler röster?

– Det är något som våra partiavdelningar och ytterst partistyrelsen måste diskutera närmare. Själv anser jag att de avdelningar som fått bäst valresultat är de som lyckas materialisera princippolitiken genom en tydlig linje i konkreta lokala frågor. Kommunistiska Partiet är inget missnöjesparti och det ska vi heller aldrig bli.

• Kan du säga något om planerna för höstens arbete?

– Vi ska försöka hålla möten på nya orter där vi fått kontkater. Själv är jag redan inbokad på två sådana möten. Att dra igång nya studiecirklar är en annan självklar uppgift för alla avdelningar som i valet fått nya kontakter.

– Jag vill också passa på att rikta ett varmt rött tack till alla valarbetare, medlemmar och sympatisörer som med ett självuppoffrande arbete möjliggjort vår valsatsning. Detta tack går också till alla som genom Proletären eller på annat sätt ekonomiskt bidragit till att Kommunisternas valfond överskridit en halv miljon kronor.

En längre kommentar om valet kommer under dagen