"Vi är Lunds rödaste röst"

En röst för arbetare – mot privatiseringar och nedskärningar

2014-08-21

I Lund kandiderar Kommunistiska Partiet för andra gången. Kommunpolitiken i Lund behöver en arbetarröst för rättvisa, välfärd, jämställdhet och socialism.

– Det behövs en bostadspolitik för arbetare och vanligt folk, allt för länge har det fjäskats för medel- och överklasen, säger Maria Söderqvist tredjenamn på Kommunisternas valsedel.

Det kommunala bostadsbolaget LKF har genom att plundra hyresgästerna blivit ett av landets rikaste bostadsföretag. Det vet moderaten Göran Brinck som för egen del tog ut 139800 kr i arvode 2011 som ordförande för LKF. Sanningen är att kommunpolitikerna samlar pengar på hög i företaget medan hyrorna höjs år för år och byggandet av billiga lägenheter nedprioriteras.

– Ett kommunalt bostadsbolag ska inte sträva efter vinstmaximering, utan efter att bygga billiga hyresrätter och hålla låga hyror, säger Maria Söderqvist, som själv är hyresgäst hos LKF.

Förstanamn för Kommunisterna i Lund är Nils Littorin, läkare och framträdande aktivist i de folkliga protesterna för att rädda vården.

– Att begränsa vinster i välfärden räcker inte, menar Nils Littorin. Det krävs att hela det kapitalistiska köp- och säljsystemet kastas ut ur välfärden.

– Vårdcentraler, hemtjänst och annan omsorg ska drivas i offentlig regi och ges tillräckliga resurser för att kunna hålla en hög kvalité. Därför måste Lund avskaffa LOV, Lagen om valfrihetssystem, menar Nils Littorin.

Kommunisterna kräver även att att kommunanställda får bra arbetsvillkor och höjda löner.

– Ta bort delade turer och inför rätt till heltid och rejäla löneökningar. säger Inga Lanemar, pensionerad psykiatriskötare och andra namn på Kommunisternas valsedel. Detta har vårdpersonal krävt länge. Med en kommunist i kommunfullmäktige kommer dessa krav även föras fram från fullmäktiges talarstol.

Många politiker talar gärna om jämställdhet och feminism, men när det kommer till kritan förespråkar de en politik som konsekvent missgynnar kvinnor. Hur kan det annars tolkas att kvinnojouren i Lund år efter år måste strida för att få tillräckliga resurser? Hur kan det annars förstås att löneskillnaderna mellan kommunalt anställda kvinnor och män ökar i Lund?

– Med en kommunist i fullmäktige finns en säkert kort som aldrig offrar jämställdhet och rättvisa på budgetslaveriets altare, försäkrar Inga Lanemar.

Kommunisterna nöjer sig inte, som de andra partierna, att passivt förvalta ett Sverige där klassklyftor och orättvisor ökar. I valet är Kommunisterna det enda tydliga socialistiska alternativet.

– Kapitalismen är ett orimligt system, säger Nils Littorin. Ta bara Tetra Pak i Lund som är ett extremt lönsamt företag, med vinster på flera miljarder varje år. Tänk om de pengarna hade använts till våra gemensamma behov; till vård, skolor och kultur, istället för att göra ett fåtal rika ännu rikare. Vi vill att storföretag och banker ägs gemensamt av folket och att vinsterna används för att bygga ett rättvist samhälle.