Det raka arbetaralternativet

(K) i Malmö ställer arbetarsolidaritet mot kapitalism

2014-08-26

– En röst på kommunisterna i Malmö sänder en tydlig signal till överklassen, att vi vill förändring, säger Emma Nilsson, vårdare och fjärdenamn för Kommunistiska Partiet i Sveriges tredje största stad.

Kommunisterna är det raka antikapitalistiska alternativet.

– Även den offentliga vården drivs idag som företag, menar Clarir Barcellos, undersköterska och andranamn på listan. Patienter kallas kunder och människors behov offras för att hålla budget och gå med överskott.

– Vi som arbetar inom vården tvingas stå ut med stress, personalbrist och tunga scheman, fortsätter Clair Barcellos. Det är kapitalismen som måste kastas ut ur välfärden och människors behov som måste stå i centrum.

Även på byggarbetsplatserna blir läget allt värre. Pressen på löner och trygghet blir allt tydligare.

– Kommunistiska Partiet kräver ett förbud av såväl bemanningsföretag som arbetskraftsimport. Inget annat parti ger så raka besked, säger elektrikern Jens Hardewall som står överst på valsedeln.

– Det är den fria rörligheten i EU som ger företagen möjligheten att använda fattigdom som ett vapen mot arbetarklassen. Därför måste Sverige lämna EU, säger Jens Hardewall.

Karl Strandberg, som också är elektriker och som varit framträdande i de skånska elektrikernas kamp mot EU-politikens försämringar fyller i:

– Vi vägrar låta arbetare delas upp i A- och B-lag. Vi värnar solidariteten inom arbetarklassen. De som har arbete måste kämpa tillsammans med de arbetslösa och de som har fötts i Sverige ska kämpa tillsammans med de som har sitt ursprung i andra länder. En röst på Kommunisterna är en röst för solidaritet och klasskamp.

– Men människor får inte göra halt vid valurnorna, avslutar Emma Nilsson. Om det inte sätts press utifrån är de parlamentariska församlingarna bara hopplösa pratkvarnar. Det viktigaste valet du kan göra är att börja kämpa för ett annat samhälle. Tycker du som oss bör du gå med i Kommunistiska Partiet.