Röd Front runt om i landet

Esmeralda Kramenius talar i Karlstad
Esmeralda Kramenius talar i Karlstad

1 maj samlade Kommunisterna till manifestationer och demonstrationer runt om i landet. Här publicerar vi lokala rapporterar och bilder. Nyheten uppdateras kontinuerligt. Bilder finns längst ner.

2014-05-01

Alingsås

Röd Front i Alingsås blev en lyckad upptakt inför årets båda valkampanjer. Omkring 70 personer besökte Museiparken och lyssnade på tal av Elsa-Lena Åström, Kommunistiska Partiet och William Wismeier, RKU. Det kom flera nya och verkligt intresserad åhörare. Proletären såldes slut, åtskilliga sedlar hamnade i insamlingsbössan till valfonden, flera tecknade sig för prenumeration på Proletären och två ville ansöka om medlemskap! Vi kan inte annat än vara nöjda.

Gislaved

I snåla och kalla vindar samlades 110 personer i Röd Front i Gislaved för att lyssna på Curt Vang och Erik Anderson, båda fullmäktigeledamöter för kommunisterna. Det är en minskning med 10 personer från förra året, men godtagbart med tanke på vädret. Erik Anderson började med en lokal utvikning och konstaterade att partiet har varit representerat i snart 32 år i Gislaveds kommunfullmäktige och utifrån den plattformen kämpat för arbetarsaken och bekämpat all högerpolitik, och nämnde några konkreta exempel på strider partiet varit inblandade i. Anderson uppmanade kommunalanställda och pensionärsorganisationer att hålla garden uppe efter valet i höst eftersom man vill göra nedskärningar först när valet är överstökat

- Undertecknad har nu under snart 46 år stått uti i Gislaveds centrum så gott som varje vecka, sålt tidningar och ibland samlat in pengar och delat ut material, och kunnat prata och diskutera med folk. Många har sagt att de enda politiker, man ser är kommunisternas representant.

- Då svarar jag att, vänta bara till 14 dagar innan valet, då kommer ni få se massor av politiker här, och så fort som sista rösten är lagd är dom borta med vinden! Men till kommunisternas representanter kan ni alltid komma och diskutera!

Curt Vang uppmanade i sitt tal åhörarna att bojkotta EU-valet. ”Att strunta i detta är den radikalaste och mest progressiva hållningen! Varför skall vi rösta in en handfull avdankade politiker till EU- parlamentet för att ge dessa en möjlighet till löner och ersättningar som gör denna handfull politiker till miljonärer.” frågade sig Vang som sedan fördömde den orättvisa fördelningspolitiken. Efter mötet samlades man för fika och samvaro på Gislaveds Konsthall. Nya ansikten syntes. Insamlingen gav 1426 kronor.

Göteborg

Redan före kl 9 fanns olika organisationer på plats med bokbord på Järntorget. Så även Kommunistiska Partiet, som framgångsrikt sålde material och tecknade prenumerationer. Vid Röd Fronts uppställning på Linnégatan samlades ca 1000 deltagare, och under marschen till Kungstorget anslöt sig ytterligare deltagare. Påfallande var inslaget av unga deltagare i årets Röd Front-tåg.

Mötet på Kungstorget inleddes med mycket uppskattade Spartacus-kören ackompanjerad av Röd Front-orkestern. Först ut bland talarna var Evelina Orrlöv från RKU, som bland annat berörde den stora ungdomsarbetslösheten – 17 procent bland 18-24-åringar – och bristen på bostäder, som särskilt drabbar de unga. Tove Janzon, Kommunistiska partiet, berörde bland annat den alarmerande barnfattigdomen och de växande inkomst- och förmögenhetsklyftorna. Ulf Nilsson, också han från Kommunistiska partiet, talade om de allt sämre arbetsrättsliga förhållandena, där 680 000 i dag är visstidsanställda, och han krävde ett förbud mot de allt fler bemanningsföretagen.

Felix Falk höll en appell för Ship to Gaza och berättade att projektets båt två dagar tidigare sänkts i ett attentat, men att projektet Ship from Gaza skall fullföljas.
Röd front-mötet enades om ett uttalande som fördömde kommunens planer på ytterligare bolagiseringar/privatiseringar av den kommunala verksamheten. Dagen avslutades på Marx-Engels-huset med fest och uppskattat framträdande av sångerskan Matilda Magnusson.

» Youtube: Röd Front 2014

Halmstad

I strålande väder hölls 1 maj-manifestationen på Stora Torg i Halmstad. Vera Petersson höll ett inspirerande tal om vikten av demokrati med anledning av att Svenskarnas Parti fått ett provokativt tillstånd att demonstrera på arbetarrörelsens dag i Jönköping. I Halmstad var det SD som fått ett likadant tillstånd och dom fick ”glädjen” att lyssna på både progressiv musik och utmärkta tal som hölls inför ett 50-tal åhörare. Vera Petersson utredde förtjänstfullt situationen i Ukraina samt talade om kvinnofrågan och fastställde att kvinnokamp utan klasskamp inte är en framkomlig väg. Hon fick flera spontana applåder under sitt tal och flera personer kom fram och talade om sin uppskattning. Därefter talade Hans Johansson om EU och uppmanade till bojkott av EU-valet. ”Det spelar ingen roll om SD kommer in i EU-parlamentet för dom murar SD vill bygga, byggs redan utan deras medverkan” och fastslog att EU aldrig kan handla om demokrati, eftersom det från början är ett högerprojekt, styrt av kapitalisterna.

Helsingborg

Röd Front samlade i år 40-talet deltagare i demonstrationståget som gick från stadsparken mot GA Torg. Talkörerna ekade Röd Front - Klass mot Klass och stämningen var på topp.
Framme på GA Torg anslöt fler åhörare och 80 deltagare kunde lyssna på kommunisternas talare. De 4-5 nyliberala Centerpartistiska ungdomar som höll sig i utkanten inte inräknade. Troligen ville de dokumentera till sin "Walking Red" zombie-kampanj, men vågade sej inte riktigt fram (ryktet har väl spridits - we eat the rich!).

Under mötets gång såldes över 30 Proletären av våra tidningsförsäljare, samt en hel del annat material vid bokbordet. Flera nya deltagare anmälde att de ville ha fortsatt kontakt med partiet, så för vår del blev det en mycket lyckad Första Maj!

Årets huvudtalare Joe Nilsson slog fast att det är dags för en kompromisslös arbetarpolitik som inte daltar med överklassen. Överklassen är välorganiserad och klassmedveten - det är hög tid att arbetarklassen blir detsamma!

» Kommunistiska Partiet Helsingborgs hemsida: Röd Front i Helsingborg

Jönköping

Avsky mot nazismen präglade årets 1 maj i Jönköping. Årets Röd Front samlade ett ca 45 deltagare med parollen ”Inga nazister på våra gator” som en av de viktigaste denna dag då 450 poliser inte lyckades bana väg för nazisternas demonstration.

På det efterföljande mötet lyssnade ca 75 personer på årets huvudtalare Annica Albertsson som varnade för den pågående normaliseringen av nazistiska åsikter genom att göra Sverigedemokraterna rumsrena. Vidare belystes den orättvisa skattepolitiken med Rotavdrag till högavlönade som med en miljard överskrider bostadsbidraget. Annica tog även upp pensionsfrågan som en viktig kvinnofråga i en tid då hälften av alla kvinnor blir fattigpensionärer. Slutligen uppmanade hon till politiskt motstånd mot nazismen och hela högerpolitiken.

En appell från Svensk-kubanska föreningen framfördes av Zoltan Tiroler som bland annat belyste Kubas betydelse för befrielsen av Sydafrika och för hälsovården åt fattiga runt om i världen.

Talen omgavs av mycket musik. Ylva Albertsson och Robert Milerius inledde med ”Det här är mitt land, det här är ditt land”, Peter Olofsson sjöng ”I natt jag drömde” tillsammans med publiken och duon SWIMP framträdde med tre låtar bland annat en härlig reggae om Jimmy Åkesson med hakkorset gömt under blåsippan. Till ljudet av polishelikoptrarna avslutades mötet med Internationalen.

12 Proletären såldes på mötet och 842 kronor insamlades till valfonden.

Karlstad

Kommunistiska Partiet Karlstad anordnade tillsammans med RKU Karlstad och KoIF Spartacus Röd front på Stora Torget. Manifestationen lockade cirka 90 åhörare. Nya kontakter knöts, bokbordet var välbesökt och flera personer skrev upp sig för att komma i kontakt med Partiet. 23 nummer av Proletären såldes och det samlades in ca 1000 kronor till valkampanjen. Sammanlagt så hölls det fem tal som uppmanade till kamp mot högerpolitiken och vikten av att organisera sig för socialismen.

» Kommunistiska Partiet Karlstads hemsida: 1 maj
» Flickr: Samlade fotografier

Kristianstad

Kommunistiska Partiet och Vänsterpartiets gemensamma demonstration samlade 100 deltagare. Teddie Goldman talade för RKU och Ulf Johansson för Kommunistiska Partiet. Uppskattade blev också de två punkbanden Soviet Toilet och Scruders. Även det efterföljande Röd Frontmötet hade en härlig stämning. Bengt Nilsson både talade och återgav historier, gåtor och dikter. En ny medlem valdes in direkt.

Landskrona

Röd Front mötet i Landskrona samlade strax över 30 personer. Lukas Persson från Kommunistiska Partiet gick i sitt tal till rasande angrepp mot kapitalismen, flera Proletären såldes och många flygblad delades ut till mötesdeltagare och förbipasserande. Även Joe Nilsson och Eleonora Preston höll tal.

» Kommunistiska Partiet Helsingborgs hemsida: Röd Front i Landskrona

Ludvika

Ludvika-kommunisterna firade i vanlig ordning första maj i Stadsparken efter traditionell demonstration genom staden. 1 maj-firandet drog cirka 40-talet åhörare. Arrangemanget i Stadsparken genomfördes i två etapper, först ut var musikern Jonas Jansson som tolkade ett urval politiska låtar, bland annat av Mikael Wiehe. Den andra delen bestod av två talare, Karl-Gustav Nilsson och huvudtalare Karoline Höglund.

Firandet fortsatte på ABF-huset där det bjöds på chilenska completos och levande musik.
Första maj firandet i Ludvika bedöms som lyckat.

Lund

Ett 70-tal samlades för att delta i Röd front i Lund. Lisa Engström inledde med att tala om de ökade klassklyftorna och att mäns makt fortfarande är ohotad.
– Det behövs en feministisk och en kommunistisk politik, sade Lisa Engström.
Annalya Gomez, sjuksköterska på Skånes universitetssjukhus, berättade därefter om den katastrofala situationen i vården som hotar såväl de anställda som patienterna.
Efter en kort demonstration höll Nils Littorin, ordförande för Kommunistiska Partiet i Lund, det avslutande talet. Han betonade att det behövs ett annat samhälle – det behövs socialism.

Lysekil

Det blev ett mycket lyckat 1 maj-firande i Lysekil där demonstrationen samlade över 70 deltagare. En betydande ökning från förra året som till största delen berodde på att vi nu har ett aktivt ungdomsförbund som på ett positivt sätt dominerade både i tåget och på torget.

Talare var Yngve Berlin som är förstanamn på Kommunisternas fullmäktigelista och som sitter både i fullmäktige och i kommunstyrelsen. Nästa talare var Ivo Thomasson från RKU Lysekil. Både talen var mycket bra och inspirerande och det var mycket folk som hade samlats på torget för att lyssna på vad kommunisterna tycker. Efter mötet samlades över 40 av deltagarna på Partilokalen där det bjöds på fika och underhållning.

Insamlingen till valfonden gav 1940 kr.

Malmö

Under soliga 1 maj anslöt ca 100 personer till årets demonstration som i vanlig ordning avgick från Gustav Adolfs torg i Malmö. Talare där var Sebastian Cramér från RKU, Jens Hardewall och Clair Barcellos från Kommunistiska partiet. Vid marschens slutstation, S:t Knuts torg, hölls ytterliggare två tal av Jens Opperdoes och partiordförande Robert Mathiasson. Den senare höll ett mycket uppskattat, medryckande och framförallt inspirerande tal där han bl.a. inte var sen med att fördöma både nazisternas demonstration i Jönköping och EU-valet. Därefter var det fest med god mat och underhållning av Marx-Leninz.

Norrköping

I ett vårsoligt Norrköping tågade drygt 65 deltagare nerför Drottninggatan i kommunisternas Röd Front. Ytterligare 20-talet åhörare slöt upp på mötet som öppnades av konferencier Rane Torjusen. Almedin Redzic från RKU-Norrköping talade om ungdomens frågor och manade till organisering och kamp för de närliggande ekonomiska kraven såväl som för socialismen. Roberto Gonzalez från Svensk-Kubanska Föreningen gav en historisk inramning till mötet när han berättade om bakgrunden till 1 maj och jämförde USA:s revolutionära historia med dess nuvarande roll som världspolis. Även om vädret log mot kommunisterna lär många ha drömt sig bort till den lilla hatade och älskade socialismens ö! Huvudtalet hölls av Kommunistiska Partiets tidigare ordförande Anders Carlsson som slagkraftigt drog upp stridslinjerna genom samhället. När Anders talar är det lätt att kalla sig kommunist! Avslutningsvis presenterade sig Kalle Kylensjö, Norrköpingsavdelningens ordförande tillika förstanamn på valsedeln. Kalle uppmanade åhörarna att sluta upp och stöda kommunisterna i den kommande valrörelsen. Efter att deltagarna gemensamt sjungit internationalen avrundades 1 maj på Röda Stjärnan med kaffe, bullar och goda samtal!

Nybro

För tredje året i rad arrangerade Kommunistiska partiet förstamajfirande i Nybro. Demonstrationståget, som var nytt för i år, samlade ett tjugofemtal deltagare som under röda banderoller vandrade ned från Kungshall. På torgmötet talade Gunnel Thörn och Johan Karlsson inför drygt sextio Nybrobor. Sofia Lentini och Jocke Nyström spelade och sjöng mellan talen.

Nässjö

Ett tiotal deltagare trotsade haglet och kom för att lyssna på Elin Nilssons och Mikael Peterssons 1 maj i Nässjö. Elin Nilsson tog upp vikten av att organisera sig i kampen för ett socialistiskt samhälle och Mikael Petersson talade om "supervalåret" och uppmanade till bojkott av den demokratiska farsen som EU-valet utgör.

Sandviken

Vi ordnade en bra Röd Front i Sandviken med ett 30-tal intresserade åhörare, ett tydligt framsteg jämfört med förra året. Det var många ungdomar som lyssnade till Andreas Larsson och Tobias Öfverberg. I år talade också två tjejer: Ellinor Persson från RKU och Stephanie Holmberg. Vi sålde 13 Proletären.

Skellefteå

Ett drygt 40-tal samlades på Möjligheternas torg i Skellefteå för att delta i Kommunistiska Partiet och RKU:s Röd Front 2014.

Sune Marklund talade om situationen för landets alla pensionärerna, arbetslivets hårda villkor, sex-timmarsdagen, EU-valet och den nyliberala nedrustningspolitiken i välfärden. Max Karlsson talade om nedläggningen av Element Six där 180 blir utan jobb och om att K ska delta i kommunalvalet i Robertsfors. 225 kronor samlades in till valfonden under mötet och ett antal Proletären såldes. Mötet avslutades med att alla sjöng Internationalen. Konferencier på Röd Front var Kent Haldebo, som även höll ett kortare tal om krigshetsen.

Stockholm

I Stockholm vaknade 1:a maj-firarna med snöstorm vinande utanför fönstret. Men vädret klarande lagom upp till det var dags för demonstration. Röd Front samlades på Mynttorget där Rojda Sekersöz underhöll med revolutionär poesi.

Huvudtalare på Sergels Torg var Frida Jansson från Kommunistiska Partiets partistyrelse. Hon hade sällskap av Jonathan Lagnebjörk från RKU, banarabetaren Mats Nordlund och Hans Öhrn från Syriensolidaritet. Mellan talen underhöll rapparen Jimi T Saint och blåsorkestern. Dagen avslutades med fest på Pumpan på Söder.
Deltagarmässigt höll Röd Front i Stockholm i stora drag ställningarna från förra året.

» Kommunistiska Partiets Stockholms hemsida: Röd Front 2014

Sundsvall

Inför två-tre hundra åhörare hölls en Röd Front-manifestation i Sundsvall. Trots att det i år var utan både blåsorkester och demonstrationståg var årets Röd Front på många sätt den mest lyckade på länge, och väldigt många kommunistiska tidningar såldes. Från RKU talade Theodor Persson om imperialismen, det internationella läget och hyckleriet från USA/EU, och Leon Falk om vikten av att organisera sig för ett annat samhälle. Från Kommunistiska Partiet talade Peter Tjernberg om EU och bojkotten av EU-valet, och Eva Rudström om hur välfärden borde och skulle kunna vara en välfärd för alla, med hänvisning till Kubas satsningar på vård, skola och omsorg.

Efteråt samlades ett 30-tal personer på festlokalen vid bokcafé Röda Stjärnan, där det förutom fika bjöds på både teater och musik-underhållning.

Uddevalla

Efter 20 år frånvaro dök åter Kommunistiska Partiet upp i årets 1:a maj-firande. Vid mötet på Kungstorget talade Kurt-åke Karlsson samt Hanna Ascher från ungdomsförbundet RKU. Deras tal tog upp ett brett spektra. Hanna tog bland annat upp situationen för ungdomarna med deras hänvisning till bemanningsföretag och EU-valet, som hon uppmanade åhörarna att bojkotta. Kurt-Åke tog även han upp frågan om bemanningsföretagen och jämförde med den gråarbeten som fanns på varvet under 70-talet.

Umeå

Årets Röd Front i Umeå samlade minst 120 åhörare på Rådhustorget.

Sjuksköterskan Oskar Wigren KP inledde följd av Erik Lappeniemi gymnasieelev från RKU, därefter läste Hervor Björne två dikter och Stig-Lennart Johansson avslutade årets Röd front med uppmaningen att bojkotta EU-valet.

Ett 20-tal Proletären såldes och 633 kronor samlades in till Valfonden.

Socialdemokraterna lyckades få ihop just över 500 i sitt tåg. Enad Vänster, med Kommunistiska Partiet och RKU som deltagare, samlade tre gånger så många, runt 1 500, det största tåget för Enad Vänster någonsin. Där talade Andreas Mångberg för Kommunistiska Partiet.

» Västerbottens-Kuriren: Erik Lappiniemi talar om friskolor
» Youtube: Andreas Mångberg talar om bemanninsföretag.

Varberg

Ett 50-tal slöt upp på kommunisternas första majmöte i Varberg. Simon Renner från RKU och Tomas Dahl, Kommunistiska Partiet, höll uppskattade tal. Socialismens fana hölls högt!

Värnamo

Kommunistiska Partiet anordnade en manifestation på Bruno Mathssons plats i Värnamo. Erik Anderson höll tal om nationella och internationella frågor och Mats Lönnberg talade om lokala problem som alliansen förorsakat/förorsakar vår kommun. Jörgen Johansson stod för underhållningen.

Växjö

Kommunisternas 1 maj i Växjö samlande ett drygt åttiotal personer och av dessa deltog ca 55 i demonstrationståget. Det ljudliga tåget gick från Vattentorget till Speakers corner där tal hölls av Joel Sandström och Erik Gustafsson från partiavdelningen i Växjö. Egenkomponerad sång och musik framfördes av Sofia Lentini. Åtgången på Proletären var stor och flera nya kontakter knöts.

Örebro

I Örebro talade Morgan Pettersson för RKU och Maria Pohn för Kommunistiska Partiet inför ett hundratal åskådare.

Morgan Pettersson lyfte frågan att den antifascistiska kampen inte kan skiljas från kampen för ett annat samhälle och tryckte på vikten av av att arbetarungdomen organiserar sig i RKU.

Maria Pohn klargjorde kommunisternas position i frågan om EU-valet och tuppfäktningen inför riksdagsvalet och visade att det finns en djup misstro mot kapitalismen och högerpolitiken hos stora delar av arbetarklassen. Mötets höjdpunkt. blev hennes flammande maning till kamp mot tjuvsamhället som fick många förbipasserande att stanna till och drog ner kraftiga applåder.

Ett uppskattat inslag mellan talen och vid det efterföljande fikat på ABF var trubaduren Ering Bronsbergs sång till gitarr.

Mer material

» Facebook: Fotoalbum

Lysekil
Lysekil
Vera Peterson talar i Halmstad
Vera Peterson talar i Halmstad
Nybro
Nybro
Lukas Persson talar i Landskrona
Lukas Persson talar i Landskrona
Erik Lapinniemi talar i Umeå
Erik Lapinniemi talar i Umeå
Varberg
Varberg
Elsa-Lena Åström talar i Alingsås
Elsa-Lena Åström talar i Alingsås
Publik i Gislaved
Publik i Gislaved
Eleonora Preston talar i Helsingborg
Eleonora Preston talar i Helsingborg
Röd Front-demonstration i Helsingborg
Röd Front-demonstration i Helsingborg
Röd Front-demonstrationen i Ludvika
Röd Front-demonstrationen i Ludvika
Robert Mathiasson talar i Malmö
Robert Mathiasson talar i Malmö
Röd Front-demonstrationen i Malmö
Röd Front-demonstrationen i Malmö
Anders Carlsson talar i Norrköping
Anders Carlsson talar i Norrköping
Elin Nilsson talar i Nässjö
Elin Nilsson talar i Nässjö
Hannah Ascher talar i Uddevalla
Hannah Ascher talar i Uddevalla
Publik på Röd Front i Växjö
Publik på Röd Front i Växjö
Röd Front-demonstrationen i Göteborg
Röd Front-demonstrationen i Göteborg
Maria Pohn talar i Örebro
Maria Pohn talar i Örebro
Elinor Persson talar i Sandviken
Elinor Persson talar i Sandviken
Max Karlsson talar i Skellefteå
Max Karlsson talar i Skellefteå
Frida Jansson talar i Stockholm
Frida Jansson talar i Stockholm
Röd Front-demonstrationen i Stockholm
Röd Front-demonstrationen i Stockholm
Röd Front-demonstrationen i Stockholm
Röd Front-demonstrationen i Stockholm
Leon Falk talar i Sundsvall
Leon Falk talar i Sundsvall
Aya Mohammed talar i Västerås
Aya Mohammed talar i Västerås
Röd Front-demonstration i Jönköping
Röd Front-demonstration i Jönköping
Kommunistiska Partiet och Svensk-Kubanska Föreningen prydde nazisternas marschväg i Jönköping
Kommunistiska Partiet och Svensk-Kubanska Föreningen prydde nazisternas marschväg i Jönköping
Röd Front-demonstration i Lund
Röd Front-demonstration i Lund
Talarna på Röd Front i Lund
Talarna på Röd Front i Lund