Kommunisterna höjer rösten för jämställdhet

En ny feministisk våg måste komma från vänster

Feminism, jämställdhet, kvinnofrågan – kärt barn har många namn. Kvinnoförtrycket genomsyrar hela samhället; arbetslivet, familjen och det offentliga rummet. Nu höjer kommunisterna rösten för jämställdheten. Allt för länge har högern fått sätta dagordningen. En ny feministisk våg måste komma från vänster.

2013-02-26
  • Flygblad jämställdhet 2013
    Flygblad jämställdhet 2013

Högern hävdar att Sverige blir jämställt om det sitter fler kvinnor i bolagsstyrelserna, om fler kvinnliga soldater åker till Afghanistan och om fler utnyttjar rut-avdraget så att de själva slipper städa. Det är nonsens.

I grunden beror den bristande jämställdheten på att vi lever i ett patriarkat. Det ger kvinnor mindre makt, lägre löner och sämre anställningsförhållanden, ett sexualiserat offentligt rum och ojämlika familjeförhållanden. Det är mot detta kampen måste föras.

Högern försöker ockupera frågan och fylla den med sitt politiska innehåll. I regeringen har en ohelig allians uppstått mellan liberaler och konservativa. Samtidigt växer en allt högljuddare antifeminism fram som förnekar att det överhuvudtaget finns ett kvinnoförtryck i Sverige.

Kommunisterna menar att en kamp för jämställdhet måste rikta in sig på att bekämpa patriarkatet, dvs bekämpa de strukturer som upprätthåller det ojämlika samhället. Kvinnor måste ta makt, på männens bekostnad.

OBSERVERA! Denna sida innehåller uppgifter om Internationella kvinnodagen 2013. Listan är alltså inaktuell.

I samband med internationella kvinnodagen 8 mars anordnar Kommunisterna arrangemang över hela landet – demonstrationer, torgmöten, flygbladsutdelningar, möten, fester etc.
Så kom på våra möten. Beställ hem och sprid vårt material. Höj rösten för jämställdheten.

» Halmstad (torgmöte)

» Halmstad(möte)

» Göteborg (demonstration)

» Kristianstad

» Kvinnoträffa i södra distriktet

» Jönköping

» Jönköping (pubafton)

» Linköping

» Ludvika

» Malmö

» Sandviken

» Skellefteå (möte)

» Skellefteå (torgmöte)

» Stockholm

» Östersund

» Örebro (systerskapsfestival)

» Örebro (möte)

» Trelleborg (torgmöte)

» Linköping (möte)

» Lysekil (torgmöte)