Sundsvall

Kontaktuppgifter

Adress
Kommunistiska Partiet, Hovrättsbacken 14, 852 37 Sundsvall

Besöksadress:Bokcafé Röda Stjärnan, Storgatan 45, inre gården, öppet lördagar kl 12 - 15

Mejl: sundsvall@kommunisterna.org

Telefon
Tel: 070 202 59 26