Luleå

Kontaktuppgifter

Adress
Jan Englund, Aborrgränd 4, 974 52 Luleå

Proletärenförsäljning

Lördagar kl 12.00 - 13.00 utanför Smedjan
Under sommaren kan det bli fredagar i stället.