12:e kongressen

Resolutioner

Antagna på Kommunistiska Partiets tolfte kongress i januari 1999.
Resolutioner är programmatiska texter och kompletterar partiprogrammet inom det aktuella området. Resolutioner kan även vara en vägledning till handling.


Socialismen inför år 2000

1900-talet infriade inte den internationella arbetarklassens förhoppning om att bli socialismens århundrade. Kapitalismen red ut den revolutionära stormen och lyckades mot slutet av århundradet att återupprätta sitt världsvida välde. Men det är en seger som i sig bär fröet till kapitalismens egen undergång.
» Läs mer


Enhet i kampen mot högerpolitiken

Attackerna mot arbetarklassen och folkets breda massor fortsätter med tilltagande styrka. Kapitalet driver en intensiv utomparlamentarisk kamp mot folkflertalet och hela det politiska etablissemanget faller undan för dess krav, med ökade klassklyftor och slakt av offentlig sektor, arbetsrätt och fackliga rättigheter som följd.
» Läs mer...


Nej till fattigpensioner - återinför ATP!

Den Allmänna Tjänstepensionen infördes efter många år av facklig kamp och stort motstånd från borgarklassen för att ge arbetarklassen en ålderdom ovanför fattighjonets nivå.
» Läs mer...