Sverige ut ur EU!

Det brittiska folket gav EU-eliten en rungande örfil när de röstade för ett brittiskt utträde ur storföretagens EU. Det brittiska utträdet öppnar dörren för en befrielse för Europas arbetare och de europeiska länderna, att komma ur det strypgrepp som eliternas EU har utgjort i årtionden och som förhindrat fackliga och politiska framsteg i arbetarklassens och ländernas intresse. Med Brexit som förebild kräver vi nu Svexit: Sverige ut ur EU!

Fem skäl till att kräva Sverige ut ur EU:

1. EU är överklassens högerprojekt

EU:s fördrag innebär lagstadgad högerpolitik. Det marknadsliberala politiker inte lyckas med på demokratisk väg fixar EU med odemokratiska metoder. Det är ohämmad konkurrens, företagens rätt att öka sina vinster, framtvinga utförsäljning av offentligt ägd egendom och möjligheten att göra vinster på människors behov av vård, omsorg, utbildning och kommunikationer som är drivkraften bakom EU.

2. EU vill krossa svenska arbetares kollektivavtal

Genom massiv arbetskraftsimport och storskalig lönedumpning från EU-länder i öst tjänar svenska byggherrar miljarder medan arbetares löner, trygghet och säkerhet på jobbet äventyras. När Byggnads satte lönedumpningen i blockad sa EU-domstolen att det var olagligt!

3. EU sprider fattigdom

Det utbredda tiggeriet i Sverige är ett resultat av EU:s ”fria rörlighet för personer” och som gör att Rumäniens borgarklass kan exportera icke önskvärda fattiga hit.

4. EU ökar den globala uppvärmningen

Trots det ökade hotet mot djur, människor och miljö fortsätter EU att öka den globala uppvärmningen med växthusgasen koldioxid. Med den ”fria rörligheten” för transporter och varor tillsammans med ekonomiskt stöd till vägar, bilism och atomkraft, istället för kollektivtrafik och förnyelsebar energi, backar EU-tradaren med röven in i framtiden.

5. EU mjölkar oss på pengar

2015 betalade Sverige 44,2 miljarder kronor till EU men fick bara tillbaka 9,7. En förlust på 34,5 miljarder kronor som förvaltas av den korrupta EU-byråkratin i Bryssel som lever sitt eget liv utan varken insyn eller demokratisk påverkan.

Låt oss ta tillbaka vår självständighet från Bryssel. Låt oss ta arbetare i hela EU i hand och gemensamt kräva Brexit, Swexit, Dexit, Frexit...