Kommunistiska Partiets 16:e kongress

Kommunistiska Partiet höll sin sextonde kongress i början av januari 2011. Kongressen visade tydligt att kommunisterna är ett arbetarparti. När övriga partier går åt höger och anpassar sin politik till storstädernas medelklass, står Kommunisterna upp för en 100-procentig vänsterpolitik och för de arbetande människornas intressen. Kommunisterna är ett parti av arbetare och för arbetare.

Alternativet till dagens högerpolitik, massarbetslöshet, klimathot och växande rasism finns i en vridning åt vänster av politiken och i kampen för en socialistisk samhällsutveckling. Den organiserade vänstern till vänster om Vänsterpartiet finns hos Kommunistiska Partiet och vårt ungdomsförbund RKU. Trots högervindar söker sig fler och fler vänsterut, så har nya partiavdelningar bildats i Karlstad och Värnamo och på ytterligare orter håller partiet på att bygga ut.

Kongressen gick i internationalismens tecken, med gäster från när och fjärran. Utländska gäster från Danmark, Norge, Lettland, Kuba, Palestina, Nepal, El Salvador, Spanien, Frankrike, Filippinerna, Laos, Demokratiska Folkrepubliken Korea, Belgien och Storbritannien. Från vänner i Sverige kom gäster från bl.a. Folkrörelsen Nej till EU, Ship to Gaza, Svensk-kubanska föreningen, Proletären FF och Emmaus Björkå.

Den avslutande galan för att fira att partiet fyller 40 år sågs av 700 personer och på galan uppträdde ett brett artistuppbåd.

Mer information om Kommunistiska Partiets sextonde kongress

Ladda hem utdrag ur verksamhetsberättelsen 350kb
Läs partiordförande Anders Carlsson inledning till verksamhetsberättelsen…
Ladda hem uttalandet "Befria kollektivtrafiken från marknaden!" 50kb
Ladda hem uttalandet "Nej till Sverige som USA-vasall!" 50kb
Läs mer om och se bilder från jubileumsgalan
Nyvalda partistyrelsen

Bilder


Fullsatt kongressal

Gäster till kongressen

Elenora Eli Preston

Dennis Andersson, snickare

Inga-Lill Atterlöf, sjuksköterska

Bo Johansson, hamnarbetare

Eva Rudström, sjuksköterska

Gabriel Olausson, SKF-arbetare

John Näsman, volvoarbetare

Jorge Nunez, ABB-arbetare

Ingrid Nilsson, förskolelärare

Mats Nordlund, banarbetare

Joni Väyrynen, metallarbetare

Julius Nilsson, elektriker

Tove Janzon, RKU:s ordförande

Röster från kommunisternas kongress:

– Vi är mycket glada över att vårt parti är inbjudna och kan framföra en hälsning. Det är en imponerande kongress, här finns mycket engagemang.
Shikar Himal från Nepals Förenade Kommunistparti (maoister)

– Det är andra gången jag deltar på Kommunistiska Partiets kongress i Göteborg. Mina intryck från dessa dagar bekräftar det jag såg under förra besöket för sex år sedan, säger han. Ert parti verkar i en svår situation, men har samtidigt en omfattande och mångfacetterad verksamhet. Att ge ut en veckotidning och ha en idrottsförening, det är aktiviteter som vi kommunister i Frankrike ännu inte kan föreställa oss.
Daniel Antonini från Pole de Renaissance Communiste en France (PCRF)

– Jag är imponerad av det stora ungdomliga inslaget. Det har varit tydligt både på själva kongressen och på den stora jubileumsgalan. Likaså gillar jag ert ambitiösa tidningsarbete med utgivning varje vecka samt er satsning på arbetsplatserna.
Sergej Hristoljubov från Lettlands Socialistparti

– Det är första gången vi på nära håll får lära känna er 40 år långa kamp för kommunismen i Sverige. Allt som vi upplever på er 16:e kongress bekräftar övertygelsen om att ert parti och vårt bör utöka de politiska relationerna.
Quim Boix från Spanska Folkens Kommunistiska Parti (PCPE)

– En ideologi som bygger på solidaritet och rättvisa har inget bäst före datum Det handlar mest om tålamod och uthållighet. Stort grattis till de första 40 åren! Och om vi i RKU har något att säga till om ska vi se till att det blir 40 till.
Tove Janzon, ordförande i RKU

– Kommunistiska Partiet ska ha en stor heder och ära för att ni i praktiken håller fast vid ett konsekvent EU-motstånd. Det har ni gjort under alla år och det gör er unika i svensk politik.
Jan-Erik Gustafsson, ordförande för Folkrörelsen Nej till EU

– Emmaus Björkå har idag en klar och tydlig roll på den politiska arenan i Sverige. Som en antiimperialistisk solidaritetsförening samarbetar vi gärna med alla likasinnade som delar föreningens värdegrund. Inte minst i dagens värld är det synnerligen angeläget att alla goda krafter samverkar, och det finns lyckligtvis en del goda krafter i vårt land, och till dessa räknar vi naturligtvis Kommunistiska Partiet.
Jag vill med dessa ord önska Kommunistiska Partiet en framgångsrik kongress, och en framgångsrik framtid, till gagn för det arbetande folket såväl i Sverige som internationellt.
Christer Johansson från Emmaus Björkå