14:e kongressen

Resolutioner

Antagna på Kommunistiska Partiets fjortonde kongress januari 2005.
Resolutioner är programatiska texter och kompletterar partiprogrammet inom det aktuella området. Resolutioner kan även vara en vägledning till handling.


För en restriktiv alkoholpolitik

Resolution som slår fast Kommunistiska Partiets syn på alkoholpolitiken och hur denna slår mot arbetarklassen.
» Läs mer...


Kvinnan och socialismen

Resolution i kvinnofrågan som slår fast Kommunistiska Partiets kvinnopolitik och nödvändigheten av socialism.
» Läs mer...

Uttalanden


Socialismen är nödvändig

Sverige har som land aldrig varit rikare än idag. Vår samlade produktion har ökat med 122 procent sedan 1970 och med 84 procent sedan 1980. Ändå går det bara sämre för arbetare och vanligt folk.
» Läs mer


Folkomrösta om EU-grundlagen!

EU-omröstningen 1994 draperades med fagra löften från ja-sidan. Ingen i Sverige skulle påverkas negativt, istället skulle svenska politiker påverka hela unionen i positiv riktning.
Inget av detta har infriats under tio år av medlemskap. Tvärtom har EU:s lagstadgade högerpolitik gett permanent massarbetslöshet och social nedrustning, samtidigt som Sveriges oberoende och nationella självbestämmande sålts ut till Bryssel, precis som nejsidan varnade för 1994.
» Läs mer...


EU hotar kollektivavtal och arbetstillfällen

Sedan flera månader blockerar Svenska Byggnadsarbetarförbundets Baltic Byggs skolbygge i Vaxholm med krav på svenskt kollektivavtal. Här jobbar lettiska arbetare på lettiska avtal som betyder 56 timmarsveckor för så lite som 35 kronor per timme. Ett klassiskt exempel på kapitalistisk utsugning och lönedumpning som inga svenska arbetare eller någon fackförening värd namnet någonsin kan acceptera.
» Läs mer...


Kamp mot marknadsdiktaturen och EU - enda sättet att rädda industrijobben i Sverige

50 000 industrijobb har försvunnit de senaste tre åren, bara under 2004 över 25 000. Inte bara lönsamma fabriker utan hela branscher slås ut när kapitalet flyttar jobben till låglöneländer. Så visar kapitalismen sitt asociala ansikte.
» Läs mer...