13:e kongressen

Resolutioner

Antagna på Kommunistiska Partiets trettonde kongress i januari 2002.
Resolutioner är programmatiska texter och kompletterar partiprogrammet inom det aktuella området. Resolutioner kan även vara en vägledning till handling.


Kamp mot USA-imperialismens världsdiktatur!

1900-talet infriade inte den internationella arbetarklassens förhoppning om att bli socialismens århundrade. Kapitalismen red ut den revolutionära stormen och lyckades mot slutet av århundradet att återupprätta sitt världsvida välde. Men det är en seger som i sig bär fröet till kapitalismens egen undergång.
» Läs mer...


Återupprätta alliansfriheten - nej till EU-militär och NATO-medlemskap!

Den svenska säkerhetspolitiken har genomgått en dramatisk förskjutning sedan Sverige blev medlem i EU, bort från alliansfrihet och neutralitet och till ett aktivt deltagande i imperialistiska allianser av både politisk och militär art.
» Läs mer


Expropriera företag som inte garanterar jobben!

Kapitalism och ekonomiska kriser går hand i hand. Så har det varit alltsedan kapitalismen slog igenom under 1800-talets första hälft och så är det ännu i dag, nästan 200 år senare. Gång på gång har arbetare genom de ekonomiska kriserna kastats ut i arbetslöshet, massfattigdom och svält.
» Läs mer...


Försvara demokratin - stoppa EU:s terroristlagstiftning!

Sveriges regering visar en häpnadsväckande och fullständigt skamlös undfallenhet i förhållande till den icke-demokratiska undantagslagstiftning som för närvarande förhandlas fram inom EU.
» Läs mer...


Förstatliga läkemedelsindustrin!

Rätten till god och likvärdig sjukvård är en social rättighet, som inte skall göras beroende av den enskildes betalningsförmåga eller till föremål för privata vinstintressen. Därför hävdar KPML(r) att vård och omsorg skall ägas och drivas i offentlig regi.
» Läs mer...