Kongresser

Kongressen är Kommunistiska Partiets högsta beslutande organ. De sammankallas vart tredje år med delegater från partiets alla lokalorganisationer. Kongressen antar Kommunistiska Partiets stadgar, program, och resolutioner samt väljer partistyrelse.